Zie Nieuws

Johann Hurink nieuwe wetenschappelijk directeur 4TU Applied Mathematics Institute

Per 1 juli start UT-hoogleraar Johann Hurink als wetenschappelijk directeur bij het 4TU Applied Mathematics Institute (4TU.AMI). Hij neemt de rol over van Kees Vuik (TU Delft), die acht jaar aan dit instituut voor de toegepaste wiskunde verbonden was.

Hurink wil in zijn nieuwe functie de verbindende rol die 4TU.AMI heeft tussen de vier technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente, Wageningen), verder uitbouwen. Hij wil als technische universiteiten samen optrekken bij het vormen van onderzoeksconsortia, met het bedrijfsleven samenwerken op actuele thema’s als health, resilience en energie, en het onderwijs vernieuwen met projecten als Blended Learning.

Uitwisseling

Hurink ziet enorme winst in de uitwisseling van kennis tussen onderzoekers en het bedrijfsleven. ‘Bedrijven krijgen inzicht in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en kunnen hun uitdaging inbrengen, en voor een jong onderzoeker is zo’n netwerk fijn om erachter te komen of een bepaald onderwerp interessant is.’

Ook realiseert hij zich de meerwaarde van samenwerken in 4TU-verband. Daarover zegt hij: ‘Ik zie de slagkracht die je als vier universiteiten samen hebt als grootste verdienste van het 4TU-verband. Die eenheid hebben we nodig om onze internationale positie waar te maken, aangezien universiteiten in de ons omringende landen veel groter zijn. Het mooie van een land als Nederland is dat we met de universiteiten zo dicht bij elkaar zitten dat het bijna als ‘De Universiteit van Nederland’ voelt – met het verschil dat we de expertise van vier verschillende universiteiten tegelijk hebben.’

Cruciale rol voor wiskunde

Gezien de cruciale rol die wiskunde in veel vraagstukken speelt, schat Johann Hurink in dat het baanperspectief voor een wiskundige er voorlopig goed uitziet. ‘De vraagstukken worden steeds complexer. Denk aan verkeersmodellen, de energietransitie of de huidige coronacrisis. Voor de planning en controle die daarvoor nodig zijn, heb je wiskundige modellen nodig. Het beroep op wiskundigen zal naar mijn mening daarom alleen maar groter worden,’ aldus Hurink.

Hurink combineert zijn werk bij 4TU.AMI met zijn werk bij de Universiteit Twente. Daar is hij hoogleraar mathematische besliskunde bij de afdeling toegepaste wiskunde. De focus van zijn onderzoek ligt op het optimaliseren van smart grids; slimme netwerken om ons van energie te voorzien. Hurink vindt het belangrijk dat hij naast zijn werk voor AMI aan dit relevante onderzoeksgebied verder kan werken en zo kan blijven bijdragen aan de ontwikkeling van dit vakgebied.

Korte biografie

Prof.dr. Johann L.Hurink behaalde in 1992 zijn PhD aan de Universiteit van Osnabrück (Duitsland) met een proefschrift over een optimalisatieprobleem gerelateerd aan het openbaar vervoer.
Sinds 2009 is hij hoogleraar mathematische besliskunde bij de afdeling toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente. Tot eind vorig jaar was hij ook wetenschappelijk directeur van het Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde (LNMB). Hurink houdt zich in zijn onderzoekswerk bezig met optimalisatietechnieken en problemen in de logistiek en de gezondheidszorg en de laatste jaren vooral in de context van Smart Grids.

Over 4TU.AMI

4TU.AMI (Applied Mathematics Institute) is een gezamenlijk initiatief van de wiskunde-faculteiten van de technische universiteiten Delft, Eindhoven, Twente and Wageningen en heeft als doel het onderzoek en onderwijs in de toegepaste wiskunde te faciliteren. AMI werkt samen in research teams op Big Data, Energy, Health, Resilience and Water, ontwikkelt nieuwe onderwijsmodules en didactieken, organiseert diverse community-bijeenkomsten en zet fondsen op voor activiteiten in de toegepaste wiskunde. Meer informatie https://www.4tu.nl/ami/en/

Over 4TU

De vier technische universiteiten in Nederland zijn verenigd in de 4TU.Federatie. 4TU zet zich in voor versterking en bundeling van technologische kennis. De technische universiteiten willen zorgen voor voldoende en goed opgeleide ingenieurs en technologisch ontwerpers, internationaal toonaangevend en maatschappelijk relevant onderzoek en bevordering van samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven.
Meer informatie over 4TU www.4tu.nl

Lees ook het 4TU interview met Johann Hurink.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)