Zie Nieuws

Covid-19 week-update

We hebben een hectische week achter de rug, waarin veel is gebeurd en gedaan rond de Covid-19 crisis. De maatregelen vanuit de overheid om het coronavirus onder controle te krijgen worden ingrijpender. De UT probeert daar zo goed en snel mogelijk op in te spelen.

Afstandsonderwijs vanaf maandag 23 maart

Deze week zijn de medewerkers van de diverse opleidingen ontzettend druk geweest om vanaf maandag 23 maart het onderwijs online te kunnen voortzetten. Studenten worden via Canvas en/of email geïnformeerd over het hoe, wat en wanneer. Dit is voor elke opleiding verschillend.

Reeds eerder hebben we gecommuniceerd dat het gehele derde kwartiel op afstand gevolgd kan worden. Dat betekent dat er in deze onderwijsperiode geen activiteiten worden gehouden waarvoor je fysiek aanwezig moet zijn op de campus. Een goed-werkende internetverbinding zou moeten volstaan.

Voor het vierde kwartiel hebben we nog niet besloten hoe de onderwijsactiviteiten worden aangeboden. We werken hard om daar op korte termijn zekerheid over te kunnen verschaffen, maar zijn daarbij ook afhankelijk van landelijke richtlijnen en afspraken. Het kan zijn dat voor sommige opleidingen geldt dat er activiteiten met een aanwezigheidsplicht worden gehouden. Daarover hopen we je snel te kunnen informeren.

Alle gebouwen gesloten

Alle gebouwen zijn gesloten en nagenoeg alle activiteiten in de gebouwen zijn stilgelegd. Voor studenten is een ruimte ingericht in de Spiegel waar zij kunnen werken, indien zij thuis of op hun studentenkamer daartoe niet de gelegenheid hebben.

Reizen niet meer toegestaan

Tot nader order is het niet toegestaan om voor studie of werk naar het buitenland te reizen. Daarvoor is de huidige situatie te onzeker. We leggen contact met alle medewerkers en studenten in het buitenland om hen zo spoedig en goed mogelijk terug te helpen naar Nederland. Studenten en medewerkers in het buitenland dienen tevens contact op te nemen met de Nederlandse ambassade. Dat is noodzakelijk om hulp te kunnen krijgen voor terugkeer naar Nederland. Aanmelden hiervoor kan via https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/.

Bindend studieadvies

De Universiteit Twente volgt het verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op, om dit studiejaar (2019-2020) geen negatief bindend studieadvies (BSA) te geven aan eerstejaars studenten.

Voor eerstejaars studenten die per 31 augustus 2020 niet aan de BSA-norm voldoen, zal het eindadvies worden uitgesteld. Dit uitgestelde advies houdt in dat deze studenten de mogelijkheid krijgen om in het studiejaar 2020-2021 de BSA-norm alsnog te behalen. Verder ontvangen zij een extra, niet-bindend, tussentijds advies en worden zij uitgenodigd door de studieadviseur voor een gesprek over de vraag of het voortzetten van de opleiding wel verstandig is.

De UT doet er alles aan om vanaf aanstaande maandag het onderwijs en de toetsing zo goed als mogelijk digitaal door te laten gaan. We verwachten daarmee voor de eerstejaars een programma te bieden waarmee zij in staat worden gesteld dit studiejaar module 3 en 4 tijdig af te ronden.

Verschuiven aanmelddeadline voor nieuwe studenten

Gisteravond meldde het Ministerie van OCW het volgende: “De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden.” Verschillende bachelor- en masteropleidingen kennen een afwijkende deadline of procedure voor specifieke groepen studiekiezers. Deze verschuiving geldt voor Nederlandse bachelorstudenten, voor internationale studenten en masterstudenten blijven de bestaande deadlines vooralsnog gehandhaafd. We hopen je snel te kunnen informeren over de geldende deadlines voor de diverse opleidingen aan de Universiteit Twente.

Meer informatie

Voor meer gedetailleerde informatie en antwoorden op alle andere mogelijke vragen kan je terecht op www.utwente.nl/nl/corona. Mocht je daar geen antwoord vinden op je vraag, dan kan je een mail sturen via info@utwente.nl.

Op www.utwente.nl/wall hebben we persoonlijke updates uit de community gedeeld; daarin zie je hoe medewerkers, studenten en alumni creatief omgaan met de situatie. Via deze link vind je een overzicht van alle mails die tot op heden zijn verstuurd.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (a.i.) / Persvoorlichter