Zie Nieuws

Sluiting van de gebouwen voor iedereen vanaf 18 maart

Gedurende de afgelopen dagen is gebleken dat de overgrote meerderheid van het personeel vanaf huis kan werken. Daarom hebben we besloten alle UT-gebouwen te sluiten. Studenten die niet thuis kunnen studeren, kunnen tijdens kantooruren (van 8.00 uur tot 18.00 uur) gebruik maken van de  daarvoor ingerichte ruimtes.

  • Alle gebouwen op de campus van de universiteit zijn gesloten en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die via hun medewerkerspas geautoriseerd zijn voor toegang buiten kantooruren. Voor die toegang gelden dezelfde regels als gebruikelijk. Maar ook hier: kom niet naar de gebouwen als daar geen strikte noodzaak toe is.
  • Het onderzoek in de laboratoria wordt verder afgebouwd. Dit gaat in nauw overleg tussen de beheerders van de faciliteiten en de gebruikers. Omdat het gebruik van de laboratoria vaak aan strikte veiligheidseisen moet voldoen, is het voortzetten van het onderzoek niet altijd mogelijk.
  • Nu ook de fysiotherapiepraktijk gesloten is, gaan ook de deuren van het sportcentrum dicht.
  • De servicedesks voor de diverse interne diensten zijn op de reguliere wijze telefonisch en per email bereikbaar, tenzij anders staat vermeld op hun producten- en diensten-pagina.

Geen dienstreizen naar het buitenland

Het is vanaf heden tot nader order niet toegestaan een internationale dienstreis namens de UT te maken. Er is op dit moment grote onzekerheid of reizen wel mogelijk is. Als je op dit moment op reis bent, vragen we je zo spoedig mogelijk terug te keren. Mocht je onverhoopt in het buitenland zijn en het is niet mogelijk terug te keren, neem dan contact op met de hr-adviseur van je faculteit of dienst.

Studenten die op dit moment voor hun studie in het buitenland zijn, roepen we op zo spoedig mogelijk terug te keren. De studenten die het betreft hebben een mail ontvangen van de afdeling CES. Mocht je studenten kennen in het buitenland zijn en deze mail niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op via info@utwente.nl.

Internationale studenten die terug willen naar hun thuisland

We ontvangen vragen van studenten uit het buitenland die terug naar hun thuisland willen. We hebben begrip voor studenten die graag in de nabijheid van hun familie willen zijn. Als UT kunnen we hier niet in adviseren, het is een eigen afweging van de student.

Het onderwijs in het huidige (derde) kwartiel zal volledig digitaal worden voortgezet. Studenten kunnen overal ter wereld het onderwijs online volgen. Op dit moment hebben wij nog geen zicht op de periode daarna. Het kan zijn dat studenten in deze periode weer geacht wordt op de universiteit aanwezig te zijn. Dit is mede afhankelijk van het beleid vanuit de Nederlandse overheid. Daar wordt pas later over besloten.

Zoals gezegd hebben we in de Spiegel beperkt ruimte beschikbaar voor UT-studenten die niet thuis op hun studentenkamer kunnen studeren. Ook ITC-studenten kunnen hier terecht.

Keuze voor promovendi: digitaal promoveren of uitstel

In samenspraak met de Twente Graduate School zijn er voor promovendi wier verdediging staat gepland voor de komende periode twee opties: zij kunnen er voor kiezen de verdediging uit te stellen of deze volledig digitaal te houden. Daarbij kan helaas geen publiek aanwezig zijn. Met de promovendi die dit betreft, wordt op korte termijn contact opgenomen.

Overzicht van contactpunten

Mocht je vragen hebben die niet kunnen wachten, dan kan je contact met ons opnemen. Het communicatieteam is per e-mail te bereiken, info@utwente.nl. Ze proberen zo mogelijk binnen vier uur te reageren op mails, en zijn ook tijdens de weekenden aanwezig.

LEES OOK DE EERDERE UPDATES