HomeNieuwsUT zet ‘Grey Water Footprint’ in tegen watervervuiling door medicijnen

UT zet ‘Grey Water Footprint’ in tegen watervervuiling door medicijnen

Multiresistente micro-organismen en medicijnen in het water, de bodem, in voedsel en in de lucht verontreinigen en bedreigen de gezondheid. Twaalf innovaties van verschillende partijen in een grensoverschrijdende samenwerking leveren in Zwolle op 12 en 13 februari resultaten op tegen deze vervuiling. De innovatie van de Universiteit Twente is de Grey Water Footprint. Deze print toont de watervervuiling veroorzaakt door medicijnen.

Het grensoverschrijdende project MEDUWA (MEDicijnen Uit het WAter) hield zich bezig met de vraag: Hoe kunnen medicijnen en multiresistente micro-organismen in de milieukringloop in Nederland en Duitsland worden gereduceerd? Naast de Universiteit Twente waren er in totaal zesentwintig partners betrokken. De pilot vond plaats in het Vecht gebied.

Grey Water Foorprint

De UT werkte aan de ontwikkeling van de zogenaamde Grey Water Footprint, één van de innovaties. Deze tool bepaalt de omvang van de watervervuiling door medicijnen. Het is een ruimtelijke weergave van geneesmiddelen in het water. De effecten in het stroomgebied van de Vecht bieden een goed inzicht. De tool kan tevens gebruikt worden om bestaande maatregelen te evalueren en te communiceren.

UT-wetenschapper Lara Wöhler: “Niet alleen onze directe farmaceutische consumptie, maar ook het consumeren van dierlijke producten heeft invloed op de Grey Water Foorprint. Een effectieve manier voor de consument om de farmaceutische vervuiling te verminderen is bijvoorbeeld het eten van minder vlees, eieren en zuivel. De invloed van de farmaceutische vervuiling door veeteelt is vooral te zien in de regio's met een grote vee dichtheid zoals onze studie in de regio de Vecht laat zien.”

Stroomgebied de Vecht

Het Duits Nederlandse stroomgebied van de Vecht met de zijrivieren Steinfurter Aa, Dinkel en Regge is het complete proefgebied van het project, dat loopt tot het najaar 2020. Er wordt gewerkt aan twaalf innovaties tegen verontreiniging. Tegelijkertijd ondersteunt het project grensoverschrijdende samenwerking en het innovatievermogen van de regionale economie.

Innovaties watervervuiling

Een van de andere innovaties is een model dat laat zien hoe geneesmiddelen en antibioticaresistente bacteriën zich in de regio verspreiden. Welke risico's er bestaan voor de volksgezondheid en hoeveel water er door het gebruik van medicijnen wordt vervuild. Daarnaast is er een scala aan oplossingen uitgewerkt: van medicijnen op basis van lichaamseiwitten (die geen afval produceren) tot een nieuwe technologie die gevaarlijke medicijnen in het toilet onschadelijk maakt.

Bijeenkomst in Zwolle

Tijdens de twee dagen in Zwolle bieden de presentaties nieuwe inzichten in gerelateerde onderwerpen zoals klimaatverandering en waterkwaliteit, het risico van infectie door recreatie in ongecontroleerd oppervlaktewater en de sterke toename van multiresistente schimmels in onze omgeving. De MEDUWA-coalitie blikt tijdens de bijeenkomst terug op wat er samen is bereikt, wat er is geleerd van MEDUWA en haar innovaties, en hoe deze het EU-beleid kunnen beïnvloeden.

MEDUWA-verklaring

Als teken van de voortdurende inzet voor het bestrijden en voorkomen van chemische en biologische vervuiling van water, lucht en bodem, ondertekenen projectpartners en belanghebbenden de gezamenlijke MEDUWA-verklaring. De belanghebbenden vertegenwoordigen lokale, regionale en nationale overheden, bedrijven en NGO's die zich bezighouden met de gezondheid van de mens en het milieu in beide landen.

Meer informatie

Op woensdag 12 en donderdag 13 februari 2020 vindt in de Hanzestad Zwolle de laatste bijeenkomst plaats voor stakeholders en projectpartners van het Duits-Nederlandse MEDUWA-Vecht(e) project. Het consortium, dat wordt gefinancierd door het Europese INTERREG-VA-programma, bestaat uit 27 bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties. Het Institute for Environmental Systems Research (IUSF) van de Universiteit van Osnabrück is Lead Partner van dit project.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)