Zie Nieuws

Nieuwe aanjagers voor samenwerking UT en Münster Collaborative grants toegekend

Drie onderzoeksprojecten waarin onderzoekers van de UT en de Universiteit Munster samenwerken, krijgen een ‘collaborative research grant’ toegekend. De grants zijn bedoeld als ‘incentives’ voor nauwere samenwerking van beide universiteiten. De drie zijn geselecteerd uit zes pitches op vrijdag 11 december.

De belangstelling voor de gezamenlijke beurzen is groot, in totaal meldden zich 23 teams aan. Een collaborative grant is goed voor 80.000 euro, waaraan beide universiteiten bijdragen. Dit bedrag is vooral een aanjager voor meer structurele samenwerking. UT-hoogleraar Srirang Manohar, enkele jaren geleden een van de eerste ontvangers, wijst daarbij op het ‘multiplier-effect’: dankzij de grant die hij ontving, zijn verschillende kleine projecten gestart op het gebied van medische beeldvorming. Elk van die projecten maakt een gezonde groei door, met kansen voor verdere financiering vanuit een van de beide landen of vanuit Europa. Hetzelfde geldt voor het werk van Wilfred van der Wiel, die intussen betrokken is bij een programma waarvoor de Duitse overheid 10 miljoen uittrekt. Voor dit grote project, Intelligent Matter, zijn een paar jaar geleden ook de eerste verkenningen uitgevoerd met een collaborative research grant.


Prof.dr.ir. Tom Veldkamp
“De collaboration grants hebben zich bewezen als een uitstekende manier om te verkennen op welke gebieden onze universiteiten complementair zijn. Dat kan vervolgens leiden tot meer structurele samenwerking, zoals op het gebied van energieopslag.”
Rector Magnificus, Universiteit Twente (UT).

Uit de zes teams die zich vrijdag presenteerden met een pitch, in een online sessie in aanwezigheid van de rectoren prof Johannes Wessels (WWU) en prof Tom Veldkamp (UT), zijn door de jury drie voorstellen geselecteerd.

Scalable Verification of Industrial Embedded Control Systems

‘Embedded control systems’ vinden we tegenwoordig overal: in onze auto, in robots of vliegtuigen. Het zijn combinaties van hardware en software die vaak vitale processen regelen. Een klein foutje in de software kan al maken dat bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is. Het gezamenlijk onderzoek gaat over het verifiëren van de correcte werking, al tijdens het ontwerpproces: gaat het systeem straks precies doen wat we ervan verwachten, onder de meest uiteenlopende omstandigheden? Op weg naar een betrouwbare digitale toekomst.

Prof. Marieke Huisman (UT, Software Reliability, faculteit EEMCS) en prof. Paula Herber (WWU, Embedded Systems, faculteit Mathematics and Computer Science)

Microdroplet-based screening for directed evolution

Uit DNA-mutanten zijn talloze waardevolle enzymen te winnen. Dit is een evolutionair proces, waarbij een deel van de enzymen afvalt, en een deel weer opnieuw het selectieproces in gaat. Nu is het de kunst om de kansrijke en kansarme enzymen te scheiden voordat de cyclus opnieuw begint. Omdat het om heel grote aantallen gaat, willen de onderzoekers druppeltjes gebruiken als reactor en transporteur van de mutanten. De goede druppels worden gescheiden van de slechte, op basis van hun fluorescentie-eigenschappen.

Dr. Tim Segers (UT, MESA+, BIOS Lab-on-a-Chip groep en Max Planck Center for Complex Fluid Dynamics) en prof. Andrea Rentmeister (WWU, Institute of Biochemistry)

Fully biodegradable cubosomes

Bij de discussie over bijvoorbeeld de chemicaliën die de wijnbouw gebruikt om schimmelvorming tegen te gaan, gaat het doorgaans over de stof zélf. Maar vaak zitten ‘agrochemicaliën’ ook nog eens verpakt in niet-afbreekbare bolletjes die in ons milieu terechtkomen. De onderzoekers willen poreuze microstructuren maken, ‘cubosomes’. Die zorgen voor gereguleerde en lagere afgifte - niet meer dan nodig -en zijn zelf biologisch afbreekbaar.

Prof Frederik Wurm (UT, Sustainable Polymer Chemistry, faculteit TNW) en prof. André Gröschel (WWU, Polymer and Colloid Science, Chemistry).

Prof.dr. Johannes Wessels
“Het verder ontwikkelen van deze samenwerking heeft hoge prioriteit, we zijn het al eens over de vervolgstappen. Dit betekent ook dat we doorgaan met het financieren van de collaboration grants, om de kracht van beide universiteiten bijeen te brengen.”
Rector, Westfälische Wilhelms Universität Münster (WWU)

Landsgrens

In zijn slotwoord benadrukte WWU-Rector prof Wessels het belang van het wegnemen van barrières voor de samenwerking. De universiteiten zijn sterk complementair in hun kennisgebieden en infrastructuur en kunnen veel voor elkaar betekenen. De landsgrens lijkt nauwelijk meer een rol te spelen, behalve bij de financiering van onderzoek: daar stuit je op nationale systemen. Hoewel de landen grote waarde hechten aan samenwerking, zou hier extra inspanning op zijn plaats zijn. De vele aanvragen voor de collaborative grants bewijzen dat de kansen er liggen.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin