HomeNieuwsTom Veldkamp beëdigd als nieuwe Rector Magnificus

Tom Veldkamp beëdigd als nieuwe Rector Magnificus 59ste Dies Natalis: 'versterk het Twentse weefsel'

‘Buen camino’. Met die woorden nam prof Thom Palstra afscheid als Rector, nadat hij zijn opvolger prof Tom Veldkamp de ambtsketen had omgehangen. Tijdens de 59ste Diesviering, die in veel opzichten anders was dan alle voorgaande, zette de vertrekkende rector het thema ‘weven’ centraal: van het enkele draadje dat een onderzoeker of een project representeert, naar een sterk weefsel dat samen met anderen vorm krijgt. Verbindingen van regionaal tot mondiaal.

Diesviering 2020 terugkijken? Zie onderaan dit bericht.

‘Let’s get weaving’, laten we gaan weven, verwijst naar het Twentse textielverleden. Het is een oproep om aan de slag te gaan. Het is, op deze 59ste Dies, vooral ook een oproep, om dat sámen te doen. Het resulterende weefsel is immers sterker dan de verzameling van losse draden, én kan weer connectie maken met andere weefsels. Thom Palstra besprak dit aan tafel, samen met studente Manouk Ramselaar, met tafelgasten uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Dit gesprek ging over drie thema’s die hem, in de afgelopen vier jaar als rector, na aan het hart hebben gelegen: talentontwikkeling, de verwevenheid van wetenschap en samenleving, en de rol van het Twentse ecosysteem op wereldschaal. Met vragen als: wat heeft talent nodig om te floreren? Hoe betrekken we de burger bij de wetenschap – bijvoorbeeld in citizen science? Is Twente nog steeds een ‘best kept secret’, of is dat inmiddels een cliché? 


foto's Rikkert Harink

Luisteren

Belangrijke conclusie: het Twentse weefsel is al heel sterk, onder meer dankzij veel innovatieve ondernemingen die jong zijn en snel kunnen opereren. Dat er tegelijk ook nog wel het nodige te ‘weven’ valt, bleek uit de aanbevelingen die de tafelgasten deden aan de nieuwe rector. Leg je oor te luisteren in de UT, op alle niveaus. Smeed, of eigenlijk weef, nieuwe samenwerkingsverbanden, want de tijd van eenlingen is voorbij. Koppel dit aan de maatschappelijke vragen, groot en klein, van deze tijd. Met als aanbeveling daarbij, van de vertrekkende rector: geníet ook vooral van deze functie, met alle contacten die erbij horen.

Prijzen

De viering van de 59ste Dies week, door de coronacrisis, in vrijwel alle opzichten af van de voorgaande edities. Geen redes, geen groot hooglerarencortège, geen Senaatsdiner. Wel: het gaudeamus igitur (‘laten wij ons daarom verheugen’), online en bijna-synchroon gezongen. Wel: de prijzen: de Professor de Winter Prijs, de Marina van Damme Beurs en de Overijssel PhD Award. Dit alles in het format van een tv-show met een studentikoos tintje.

Het goede pad

En daar was natuurlijk de formele overdracht van het ambt, van prof Thom Palstra aan prof Tom Veldkamp, voormalig decaan van de UT-faculteit ITC (Geo-information Science and Earth Observation). Palstra vervolgt, na een rectoraat van vier jaar, zijn pad nu als hoogleraar vastestofchemie. Verwijzend naar zijn passie voor lange wandelingen, wenst hij de UT ‘Buen camino’ toe. Dat gaat verder dan ‘goede reis’. Het is ‘het goede pad’, de goede richting. 

Hele Diesviering terugkijken?

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin