HomeNieuwsProfessor De Winter Prijs voor Clara Stegehuis

Professor De Winter Prijs voor Clara Stegehuis

De Professor de Winterprijs, voor een toppublicatie van vrouwelijk talent aan de Universiteit Twente, gaat dit jaar naar Clara Stegehuis, voor haar publicatie op het gebied van subnetwerken binnen grotere netwerken zoals social media of het internet. De prijs, genoemd naar wijlen Prof. Herman de Winter, wordt mogelijk gemaakt uit de nalatenschap van mevrouw De Winter en de Stichting Universiteitsfonds Twente.

Het onderzoek van Clara Stegehuis gaat over grote netwerken. Social media netwerken kunnen daarvan een voorbeeld zijn, het internet, maar ook ons brein. Een interessante vraag is of, binnen het grote netwerk, kleinere afwijkende subnetwerken zijn te herkennen. Door hierop ‘in te zoomen’, kun je bijvoorbeeld de trollen vinden die voor heftige reacties zorgen op social media. Of je kunt de kans vergroten dat jouw bericht ‘viral gaat’. Het vinden van de subnetwerken kan veel rekentijd kosten als je, stap voor stap, probeert om afwijkende patronen te vinden. Clara Stegehuis gebruikt hiervoor een statistische methode die het opsporen eenvoudiger maakt, met beduidend minder rekentijd.

De prijswinnende publicatie stond in de Annals of Applied Probability en was getiteld ‘Optimal Subgraph Structures in Scale-Free Configuration Models

Clara Stegehuis studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente, promoveerde aan de TU Eindhoven en is sinds 2019 Assistant Professor aan de Universiteit Twente. Onlangs is haar ook een VENI-subsidie toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), juist ook voor haar onderzoek naar karakteristieke netwerkpatronen.

De Professor De Winter Prijs is genoemd naar prof. Herman de Winter, hoogleraar technische natuurkunde in de begintijd van de UT en destijds zeer betrokken bij de studenten en de studievereniging Arago. Na zijn overlijden in 2005 heeft zijn weduwe het Professor De Winter Fonds ingesteld. Toen ook mevrouw De Winter overleed, besloten haar erfgenamen Henk Hoving en Thijs van Reijn de jaarlijkse donatie aan het Universiteitsfonds voort te zetten.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin