Zie Nieuws

Bijdrage zorgpaden aan verbetering oncologische zorg

Zorgpaden voor patiënten met kanker leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en uitkomsten van deze zorg. Dat concludeert Jolanda van Hoeve in het proefschrift dat zij op 29 oktober verdedigt aan de UT. De ontwikkeling en implementatie van zorgpaden kan echter niet los worden gezien worden van andere ontwikkelingen. “Sterker nog: een zorgpad dient juist gebaseerd te zijn op actuele landelijke richtlijnen en beroepsnormen.”

Jolanda van Hoeve onderzocht voor haar proefschrift of bovenstaande doelen binnen de oncologie worden bereikt door de inzet van zorgpaden. De focus lag daarbij op de kwaliteit van zorg, de toegevoegde waarde voor zorgprofessionals én patiënten en de toepasbaarheid van zorgpaden binnen oncologische netwerken. Het proefschrift bestaat uit een aantal literatuurstudies en uit praktijkstudies naar de toegevoegde waarde van zorgpaden voor patiënten met borstkanker en patiënten met slokdarm- en maagkanker.

Dit proefschrift onthult de effecten van zorgpaden voor patiënten. Zo kunnen er bijvoorbeeld meer patiënten de diagnostische tests ontvangen zoals het in de aanbevelingen van de richtlijn staat of wordt de duur dat patiënten na hun diagnose kunnen starten met een behandeling verkort. Daarnaast zijn ook effecten zichtbaar voor zorgprofessionals voor wie het proces van de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad bijdraagt aan een goede werkomgeving met persoonlijke contacten tussen collega’s binnen een oncologisch netwerk. Ook wordt het belang onderstreept van een effectieve en doelgerichte ontwikkeling van zorgpaden. De ontwikkeling en implementatie van zorgpaden kan echter niet los worden gezien worden van andere ontwikkelingen.

Jolanda van Hoeve: “Een zorgpad dient juist gebaseerd te zijn op actuele landelijke richtlijnen en beroepsnormen. Daarom kunnen de uitkomsten van mijn onderzoek niet altijd en alleen aan het zorgpad worden toegeschreven. Zorgpaden dragen wel duidelijk bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld door heldere afspraken te maken over de overdracht van informatie. Dat levert minder misverstanden en irritatie op. Dat is heel belangrijk voor een prettige samenwerking.”

Over zorgpaden

De zorg voor mensen met kanker is multidisciplinair en complex. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals met kennis en ervaring op basis van de recente wetenschappelijke inzichten. Om de zorg voor specifieke groepen patiënten adequaat te organiseren, worden vaak zorgpaden ingezet. Zorgpaden zijn gebaseerd op richtlijnen, goede praktijkvoorbeelden en verwachtingen van patiënten. De belangrijkste doelen van zorgpaden zijn het verbeteren van de multidisciplinaire kwaliteit van zorg, verminderen van klinische variatie, verhogen van patiënttevredenheid en verbeteren van de inzet en het gebruik van beschikbare middelen.

Meer informatie

Jolanda van Hoeve verdedigt haar proefschrift ‘The added value of oncological care pathways; Data supported with health care professionals’ and patients’ perspective’ donderdag 29 oktober 2020 om 14:45 uur aan de Universiteit Twente. Promotor is prof. dr. Sabine Siesling. De promotie kan gevolgd worden via deze live stream. Copromotoren zijn dr. Ewout A. Kouwenhoven en dr. Rob H.A. Verhoeven. Voorafgaand vindt het webinar plaats ‘Zorgen voor zorgpaden in de oncologie’. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden tot 28 oktober via het inschrijfformulier. Voor meer informatie, zie website IKNL.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)