Zie Nieuws

Thom Palstra draagt eind dit jaar rectoraat over

Rector Magnificus Thom Palstra heeft besloten om zijn rectoraat van de Universiteit Twente eind dit jaar te beëindigen.  Hij wil het rectoraat eind november, tijdens de Dies Natalis, overdragen aan een opvolger.

De afgelopen jaren heeft Thom Palstra de UT zien groeien in studenttevredenheid en in studentenaantallen. De afgelopen twee jaar werd de UT zelfs gekozen tot beste Technische Universiteit van Nederland. Ook het researchportfolio van de UT ontwikkelt zich positief. Palstra heeft de doorontwikkeling van het Twentse Onderwijsmodel ingezet en ontvangt daarvoor de complimenten van de NVAO commissie, die de UT afgelopen november en december bezocht in het kader van  de instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs (ITK). Met trots hoorde Palstra de loftuitingen van de NVAO commissie over het onderwijs en de onderwijskwaliteit op de UT.   

Zijn besluit om na vier jaar zijn rectoraat over te dragen is puur op persoonlijke overwegingen gebaseerd. Hoewel hij veel plezier ontleent aan zijn positie, ervaart hij in hart en nieren toch meer een wetenschapper dan een bestuurder te zijn. “Ik mis de directe wetenschappelijke interactie met collega’s, promovendi en studenten,” licht Thom Palstra zelf toe.

“We zijn Thom zeer erkentelijk voor de manier waarop hij, samen met zijn collega’s in het College van Bestuur, de Decanen, Wetenschappelijk Directeuren en alle anderen de UT tot een next level heeft gebracht,” zegt Anton Schaaf, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Onder leiding van Thom is de afgelopen periode onder andere veel bereikt op het gebied van talentontwikkeling. Zo zijn met de introductie van de UT hoogleraar 2 met accent op onderwijs de doorgroeimogelijkheden voor wetenschappers met onderwijstalent vergroot. Ook maakte Thom zich hard voor het diversiteitsbeleid binnen de UT en introduceerde hij de Hypatia leerstoelen voor vrouwelijke hoogleraren. We begrijpen en respecteren zijn afweging en waarderen het dat we ruim de tijd hebben om een nieuwe rector magnificus te vinden.”

Tijdens de Dies Natalis op 27 november van dit jaar draagt Thom Palstra de ambtsketen over aan zijn opvolger. Na zijn overdracht wil Palstra zich tijdens een sabbatical heroriënteren op het vervolgen van zijn werkzaamheden als hoogleraar vaste stofchemie.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur