Zie Nieuws

Dennis van Zijl nieuwe directeur Finance Universiteit Twente

Dennis van Zijl is per 1 november 2019 benoemd tot de nieuwe directeur Finance van de Universiteit Twente.

Finance is verantwoordelijk voor de strategische en beleidsmatige voorbereiding, ondersteuning en implementatie van het financiële en economische beleid van de universiteit.

De afgelopen periode is gewerkt aan een doorontwikkeling van de dienst Finance, waarbij is ingezet op versterking van de business control-functie, het verder digitaliseren van de financiële functie en verduidelijken van de financiële processen voor de hele UT. De ambitie is dat de dienst zich verder ontwikkelt waarbij een monitorende en adviserende rol richting faculteiten en de andere diensten belangrijke elementen vormen. Van de nieuwe directeur wordt gevraagd om de in gang gezette doorontwikkeling van de dienst voort te zetten, en om het realiseren van de nieuwe strategie voor 2030 te faciliteren.

Dennis van Zijl heeft als Register Accountant een gedegen inhoudelijke achtergrond. Hij is momenteel directeur Financiën, Studentenadministratie & Control bij ROC van Twente . Tot 2013 werkte Van Zijl als Manager Audit bij KPMG Accountants en daarvoor werkte hij als hoofd Controlling bij Woonmaatschappij Mooiland Maasland te Grave en later bij ProWonen in Borculo.
Naast zijn huidige functies vervult Dennis van Zijl diverse nevenfuncties. Zo is hij sinds kort lid van de Raad van Toezicht van Stichting Consent in Enschede en sinds 2015  lid van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Domijn te Enschede.

Mirjam Bult, vice voorzitter College van Bestuur, over de benoeming: “Ik ben erg blij met de benoeming van Dennis van Zijl. Dennis is innemend en vakkundig. Hij doorziet de complexiteit van de de UT en haar context. We zien in hem een verbinder, iemand die gericht is op samenwerking met faculteiten, de diensten en onze externe stakeholders.”

Dennis van Zijl over zijn aanstelling: “Ik verheug mij op het mogen vervullen van deze mooie financiële functie bij de UT. De in gang gezette ontwikkelingen maken mij nieuwsgierig en ik kijk er naar uit om samen met de collega’s bij de financiële dienst, de faculteiten en andere diensten in te zetten op de doorontwikkeling, bij voorkeur via de geleidelijke weg.”

Het College van Bestuur is blij met deze benoeming en wenst Dennis van Zijl veel succes met het vervullen van zijn nieuwe functie.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur