Zie Nieuws

Peter-Paul Verbeek voorzitter UNESCO-commissie Ethiek van wetenschap en technologie

Peter-Paul Verbeek, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Twente, is benoemd tot voorzitter van de UNESCO World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST). Hij was al een van de achttien experts in dit wereldwijde netwerk, dat ethische vraagstukken rond wetenschap en technologie bestudeert. De eervolle benoeming sluit uitstekend aan bij de ‘people-first’ benadering die de UT kiest in de ontwikkeling van nieuwe technologie.

De achttien experts van COMEST brengen advies uit over actuele onderwerpen zoals Internet of Things, robotica en artificial intelligence: onderwerpen die ons leven niet alleen onomkeerbaar veranderen maar die ook ons mens-zijn raken. Die verwevenheid van mens, technologie en samenleving is de kern van het onderzoek van Peter-Paul Verbeek. Vier jaar geleden werd hij al benoemd tot lid van COMEST, de komende twee jaar zal hij voorzitter zijn van deze adviescommissie.

Shaping 2030

Sinds 2018 is Verbeek universiteitshoogleraar, juist om het ‘high tech human touch’ profiel van de UT te versterken. Hij doet dit onder meer als een van de oprichters en wetenschappelijk directeuren van het DesignLab. De toekomstvisie ‘Shaping 2030’ van de UT kiest  een people-first benadering van technologie: vanuit een open houding technologie ontwikkelen die de mens, en daarmee de samenleving, ten goede komt. Dat Verbeek dit type vragen, als COMEST-voorzitter, in mondiaal perspectief kan plaatsen, met oog voor de culturele verschillen, is ook voor de verdere visie-ontwikkeling zeer waardevol.

Prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek (1970), universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, is een veelgevraagd adviseur. Naast zijn lidmaatschap, nu voorzitterschap, van COMEST, is hij onder meer lid van het bestuur van het Rathenau Instituut, de Programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van NWO en de Raad van Toezicht van TNO. Hij is lid van de KNAW en de KHMW.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)