Shotmaniacs
Shotmaniacs

Zie Nieuws

Denktanks buigen zich over nieuwe vormen van innoveren

Een snelkookpan met een onuitputtelijke bron van ideeën en tomeloze energie: zo kan je de inzet van de teams tijdens Create Tomorrow typeren. De Universiteit Twente bracht vorige week woensdag voor ’s werelds grootste studentendenktank een casus in: hoe organiseren we succesvolle innovatie in de toekomst?

Shaping2030

De Universiteit Twente denkt op dit moment na over haar toekomst. In het strategietraject Shaping2030 worden alle ideeën en meningen over de toekomst van de universiteit samengebracht tot een geactualiseerde missie, visie en strategie. De vraag stellen over het bestaansrecht van de universiteit, maar tegelijkertijd ook nadenken over hoe dat bestaansrecht zo goed mogelijk kan worden ingevuld. Mensen van zowel binnen als buiten de UT wordt gevraagd kritisch mee te denken over kansen, mogelijkheden en ook onmogelijkheden.

Casus

De deelnemers aan de UT-casus tijdens Create Tomorrow kregen een concreet vraagstuk voorgelegd: traditionele organisatievormen zijn vaak belemmerend voor innovatie. Complexe wetten, regels en procedures staan de snelle ontwikkeling en introductie van nieuwe innovaties in de weg. Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten vraagt juist om een omgeving die enerzijds veilig en beschermd is en tegelijkertijd het beste mensen naar boven brengt om van een idee een realistisch en werkbaar project te maken. Die bijdraagt aan de samenwerking tussen allerlei verschillende partijen, zonder dat het een groot vergadercircus wordt. Ontwerp een instrument/organisatie die snelle en succesvolle innovatie in samenwerking tussen de universiteit en de partijen in haar omgeving mogelijk maakt.

Bouwstenen

Een aantal elementen voor een succesvolle oplossing kwam in meerdere voorstellen voor. Ideeën over hoe we de creativiteit van de hele gemeenschap kunnen benutten, bijvoorbeeld: divers-samengestelde teams bijeenbrengen, met verschillende achtergronden, expertises en ervaringen. Maar ook gingen teams in op de mogelijkheden om studenten te laten leren door inzet op innovaties en projecten die nauw verbonden zijn aan maatschappelijke uitdagingen. Er is zowel digitaal als fysiek een plek nodig waar vraagstukken en mensen bij elkaar komen, er volgden veel inspirerende ideeën over hoe dat bereikt kon worden.

Winnende casus

Uiteindelijk werd het voorstel van Club 9-2, gevormd door bewoners van een studentenhuis aan de Calslaan op de campus, tot beste beoordeeld. In hun voorstel Innov8 wordt in samenspraak tussen vele stakeholders, en optimaal gebruikmakend van technologie als Artificial Intelligence, bepaald welke uitdagingen (problems) het meest urgent zijn. Vervolgens worden partijen bijeengebracht die een deel van de puzzelstukjes voor de oplossing zouden kunnen bieden.

Winning pitch: Club 9-2 - Innov8

Hetty Bennink, die namens de projectorganisatie van Shaping2030 zitting had in de jury: “We zijn ontzettend verheugd over de vele goede ideeën die we gedurende de dag voorbij hebben horen en zien komen. We herkennen daarin veel elementen die we ook in de afgelopen maanden in verschillende sessies hebben besproken. De oplossingen van de verschillende teams, dus zeker niet alleen die van de winnende, helpen ons enorm om de innovatiestrategie van de UT verder vorm te geven.”