Zie Nieuws

De toekomst van de UT door de ogen van studenten

Zes weken lang stortten studenten zich op het vraagstuk: hoe moet de toekomst van de Universiteit Twente er uit zien? De opbrengst van hun zoektocht presenteerden ze vorige week in het DesignLab. De belangrijkste boodschappen: investeer in het stimuleren van ontmoeting, voer duurzaamheid op alle mogelijke vlakken door en een nieuwe kijk op talentontwikkeling.

Vijf groepen studenten werkten in de afgelopen tijd tijdens de zogeheten Moonshot Meetups aan de concretisering van hun toekomstbeeld. Allen richtten zich op een specifiek onderdeel. De University Innovation Fellows, die verantwoordelijk zijn voor de meetups, ontwikkelden een systematische aanpak om naar de toekomst kijken: niet vanuit het nu redeneren, maar juist terug redeneren vanuit het jaar 2100: wat bestaat er dan niet meer? Dat leverde vijf concrete ideeën op.

Ruimte voor ontmoeting

Zo onderzocht een groep de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een plek waar studenten en de lokale gemeenschap elkaar sneller en makkelijker ontmoeten. Die plek zou op de campus kunnen worden gevonden, maar evenzogoed daar buiten. Door niet alleen met elkaar in gesprek te gaan, maar ook door culturele uitwisseling, ontstaat er een ‘multicultureel platform dat het gat met de lokale gemeenschap overbrugt maar ook inspirerend en motiverend werkt’.

Aansluitend op de wens op meer ontmoeting ontwikkelde een andere groep ‘The Space’: een pop-up locatie die waar je maar wil mensen met elkaar kan verbinden door diverse type activiteiten.

Duurzaamheid

Een derde groep richtte zich op een duurzame UT: in 2030 moet de universiteit volgens hen de groenste universiteit ter wereld worden. Ze citeerden Nelson Mandela om hun ideeën kracht bij te zetten: “Onderwijs is het meest krachtige wapen als je de wereld wil veranderen. Dat kan door een duurzaamheids-onderwijsprogramma voor de bachelor te ontwikkelen, een specifiek traject voor honour-studenten. Met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als vertrekpunt. Want we zien dat deze nog prominenter leidend kunnen zijn voor de universiteit, menen de studenten.

Talentontwikkeling

Onderwijs in 2030 ziet er fundamenteel anders uit, denken de studenten. Er moet meer structurele ruimte komen voor de ontwikkeling van diverse competenties en vaardigheden. Het curriculum vitae van de toekomst is meerdimensionaal en omvat veel meer dan alleen de kwalificaties van je studie. Studenten moeten de mogelijkheid hebben om ieder kwartiel een deel van hun studie in te vullen met opleidingsmogelijkheden die aansluiten bij hun wensen: talen, creativiteit, managementvaardigheden, spreken in het openbaar maar ook persoonlijkheidsontwikkeling.

Die ontwikkeling moet dan worden ondersteund met een vernieuwd informatiesysteem. Tot die conclusie kwam de laatste groep. We maken op dit moment gebruik van veel systemen om informatie te delen, analyseren en registreren, maar deze zijn te weinig met elkaar verknoopt en te weinig gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Een Canvas 4.0 moet alle platformen met elkaar verbinden en een persoonlijke portfolio opleveren die bijdraagt aan het ontwikkelen van je eigen carrièrepad.

Shaping2030

De opbrengst uit de sessie vormt voor de Universiteit Twente belangrijke input voor het strategietraject, Shaping2030. Daarin wordt vanuit een hernieuwde kijk op de missie en visie van de UT gewerkt aan een strategie voor de komende jaren. Op diverse wijzen is in de afgelopen periode inspiratie opgehaald voor die nieuwe strategie. In de komende periode moeten die worden samengebracht tot een ambitieus en passend toekomstperspectief.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)