Foto: Politie Oost-Nederland
Foto: Politie Oost-Nederland

Zie Nieuws

Snuffelen aan het drugsafvalprobleem

Drugsafval veroorzaakt een gevaar voor de volksgezondheid en brengt hoge reinigingskosten met zich mee. Tegelijkertijd bestaat over dit probleem momenteel te weinig systematische kennis. DesignLab Universiteit Twente gaat in een nieuw project aan de slag om productie- en lozingslocaties van synthetische drugs inzichtelijk te maken, samen met de politie, Omgevingsdienst IJsselland en provincie Overijssel.

Doel van dit experimentele project is beter zicht krijgen op locaties en bedrijven die een rol spelen in het complete proces van drugsafval. Van aanvoer, productie en opslag tot uiteindelijke lozing dus. Die inzichten moeten dienen als input voor preventie en handhaving.

Psychologie en data

Twee studententeams gaan zes weken aan de slag met het vraagstuk via DesignLab’s Science2Design4Society-methodiek.

Het ene team richt zich op het inzichtelijk maken van kwalitatieve data over drugslabs en -afval in Overijssel. Op basis van interviews met rechercheurs proberen studenten meer inzicht te krijgen in hoe de politie probeert te denken als een crimineel. Een tweede team analyseert de vindplaats-data. De samenwerkingspartners hopen ‘risicokenmerken’ te identificeren, en te ontdekken in hoeverre er een voorspellende waarde uitgaat van lab- en drugsafval-locaties.

DesignLab verwacht de resultaten later dit voorjaar te delen.

Meer informatie is beschikbaar via Project Manager Maya van den Berg: m.m.vandenberg@utwente.nl.

dr. M.M. van den Berg (Maya)
Project Manager