Zie Nieuws

Kiescommissie BMS zoekt een studentlid en een medewerker

De Kiescommissie BMS is een officieel orgaan dat door de decaan wordt benoemd. De commissie bestaat uit vier leden, waaronder één student en wordt bijgestaan door een secretaris. De belangrijkste taak is het organiseren van de jaarlijkse verkiezingen voor de Faculteitsraad BMS en het invullen van de zetels bij het vertrek van de raadsleden gedurende de gehele periode.

De commissie is het meest actief van februari tot eind juni. De commissie heeft gemiddeld zeven tot acht vergaderingen in de actieve periode, meestal beslissen zij over de juiste uitvoering van de procedure zoals voorgeschreven in het formele kiesreglement, zoals de vaststelling van de kiesregisters en de verkiezingsuitslag. Het totale aantal werkuren in de actieve periode is 20-24 uur.

Merk op dat de leden van de kiescommissie zich niet voor een positie in de Faculteitsraad zelf kunnen plaatsen. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die voor drie jaar beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Kiescommissie kun je je wenden tot Marijke Peijster - Terpelle (4796) of Jan van Diepen (4393). Hier kun je het kiesreglement bekijken.

Solliciteer vóór 6 maart 2019 bij Jasmine Verenjans.