Zie Nieuws

Monitoren MST investigator initiated WMO plichtig onderzoek nieuw beleid volgens richtlijn NFU

Met ingang van heden is het verplicht om alle door het MST geïnitieerde WMO-plichtige studies te laten monitoren.


Monitoring is een belangrijk instrument voor kwaliteitsborging in mensgebonden onderzoek. Het draagt bij aan de veiligheid van de proefpersoon, de betrouwbaarheid van de data en de compliance aan de wettelijke vereisten.

Verplichte monitoring geldt zowel voor nieuwe studies die door MST-geïnitieerd worden, als voor lopende studies (met looptijd tot minimaal 01-09-2019). Nadere informatie over het monitoren vindt u onder ‘downloads WMO-plichtig onderzoek’.