Zie Nieuws

Provincie Overijssel en DesignLab brengen met datasprint ree-aanrijdingen in kaart

Aan de hand van grote datasets willen studenten van Universiteit Twente met DesignLab en Provincie Overijssel regionale opgaven beter in beeld brengen. Eén thema in dit datagedreven project focust op mogelijke oorzaken van ree-aanrijdingen in de provincie. Het studententeam presenteerde eerder deze maand de opgedane inzichten van hun zes weken durende datasprint.

Bij Provincie Overijssel is veel data beschikbaar. Zo was al bekend dat in Overijssel zo’n 1.000 ree-aanrijdingen per jaar plaatsvinden, en dat dit aantal sinds een paar jaar licht toeneemt. Op basis van de datasets van de provincie hebben de studenten analyses gemaakt, en uitgewerkt in diverse datavisualisaties.

Design thinking

Het project werd begeleid en uitgevoerd door DesignLab, dat design inzet voor het realiseren van creatieve verbindingen tussen wetenschap en samenleving. Maya van den Berg, projectmanager bij DesignLab, vertelt: “Voor elk thema in deze datagedreven samenwerking met Provincie Overijssel stelt DesignLab gemixte studententeams samen. Onder begeleiding van ons onderzoeksnetwerk gaan zij aan de slag volgens design thinking-principes, waarbij ze het vraagstuk hebben verkend (EXPLORE), mogelijke oplossingsrichtingen bekeken (IDEATE) en nader uitgewerkt (CONCEPTUALISE). Halverwege de sprint zijn de eerste stappen met de provincie besproken en herzien (REFRAME).

Inzichten

Op 6 november sloot de datasprint af met een eindpresentatie op het provinciehuis van Overijssel, in bijzijn van medewerkers van provincie Overijssel en Gelderland. De studenten presenteerden een aantal inzichten op basis van de aangeleverde data:

  • Aanrijdingen vinden vooral tijdens zonsondergang plaats – in de winter is dit tijdens de avondspits, maar in de zomer valt dit buiten de avondspits
  • Overdag vindt 80% van de verkeersbewegingen plaats, terwijl het overgrote merendeel van de aanrijdingen door de resterende 20% in de schemering plaatsvindt
  • Op koele, mistige voorjaarsdagen, bij een zicht van minder dan 500 meter, vinden de meeste aanrijdingen plaats
  • Aanrijdingen vinden vooral plaats op wegen met gemiddelde intensiteit, waarbij gemiddeld elke 11 seconde een auto passeert
  • Er is een aantal hotspots in de provincie waar de meeste aanrijdingen plaatsvinden. Deze hotspots verschuiven wel in de loop der jaren.

De provinciale medewerkers zijn zeer tevreden met de conclusies en de aanbevelingen die de studenten hebben gedaan. “Het is indrukwekkend om te zien hoeveel inzichten je krijgt door het combineren en analyseren van verschillende databronnen. Inhoudelijk geeft het ons antwoord op een aantal vermoedens en levert het een aantal aanknopingspunten op om verder te verkennen," vertelt Remko Wicherson, coördinator van het ID-Lab van de provincie Overijssel. Er zijn verschillende manieren geopperd om de huidige werkwijzen rond actieve signalering aan te passen. ”Er ontstaan ook een heel aantal vervolgvragen zoals: hoe verhoudt het aantal aanrijdingen zich tot de populatieomvang en tot wildwaarschuwingssystemen en andere maatregelen om de verkeersveiligheid te borgen," aldus Wicherson.

Dieren en drones

De Provincie Overijssel en DesignLab geven vervolg aan de samenwerking in een verkenning van het monitoren van wilde dieren met drones, waar een nieuw studententeam voor wordt samengesteld. DesignLab zoekt daarnaast onderzoekers die ervaring hebben met deze thematiek. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen zich melden bij de projectmanager

dr. M.M. van den Berg (Maya)
Project Manager