Zie Nieuws

Kadastrale metingen kunnen sneller en goedkoper door automatisering

Uit schattingen blijkt dat bijna 75% van de wereldbevolking nog steeds geen toegang heeft tot formeel aanvaarde landregistratiesystemen. Volgens UT-promovenda Sophie Crommelinck kunnen kadastrale metingen geautomatiseerd worden met behulp van een door haar ontwikkeld, intelligent en interactief computerprogramma, dat ze beschrijft in haar proefschrift. Het afbakenen van percelen heeft daardoor 38% minder tijd nodig.

Kadastrale metingen

In een groot deel van de wereld zijn er nog geen betrouwbare landregistratiesystemen, zoals in een aantal Oost-Afrikaanse landen. Het ontbreken van kadastraal geregistreerde landrechten leidt tot onzekerheid over landeigendom en soms tot levensbedreigende conflicten. Het documenteren van grenzen is vaak het duurste deel van een landadministratiesysteem. “Je hebt veel, technisch opgeleide mankracht nodig om de kadastrale metingen uit te voeren, maar ook dure technologieën om de grenzen te meten”, vertelt Crommelinck.

Interactief computerprogramma

Crommelinck beschrijft in haar proefschrift een computerprogramma dat gebruik maakt van dezelfde technieken als gezichtsherkenningssoftware. Zij zet deze technieken in om fysieke landgrenzen te herkennen op satelliet-, lucht- en dronefoto’s. “Dit systeem kan worden toegepast in gebieden waar grenzen worden afgebakend door fysieke objecten zoals hekken, muren, heggen, wegen, gebouwen of rivieren. De objecten moeten zichtbaar zijn en er moet behoefte zijn aan goedkopere benaderingen voor landadministratie, zoals in Kenia, Rwanda en Ethiopië vaak het geval is”, aldus Crommelinck. Met behulp van machine learning “leert” het programma welke objecten op de foto’s waarschijnlijk landgrenzen aangeven.

Uiteindelijk leidt haar onderzoek tot een proces waarbij één persoon de definitieve grenzen aangeeft in een interactief programma. Eerst berekent het programma de meest waarschijnlijke landgrenzen, waarna iemand met kennis van het gebied de juiste percelen selecteert. Het systeem is getest op satelliet-, lucht- en dronefoto’s van percelen verspreid over Ethiopië, Rwanda en Kenia. “We laten zien dat onze aanpak minder arbeidsintensief en efficiënter is dan handmatige afbakening”, vertelt Crommelinck. Er is er niet alleen 38% minder tijd nodig, maar er hoeft ook 80% minder geklikt te worden per perceel.

Its4land

Crommelincks onderzoek is een onderdeel van het EU-project its4land. Its4land ontwikkelt innovatieve applicaties voor landregistratie. De faculteit ITC (geo-informatica wetenschappen en aardobservaties) van de UT is de vooraanstaande partner van dit project. Meer informatie en een korte animatie over its4land vind je op hun site.

Meer informatie

Sophie Crommelinck voerde haar onderzoek uit bij prof. dr. ir. George Vosselman binnen de vakgroep Earth Observation Science (faculteit ITC). De openbare verdediging van haar proefschrift vindt plaats op vrijdag 25 oktober 2019. De digitale versie van haar proefschrift getiteld Automating image-based cadastral boundary mapping is te downloaden.

K.W. Wesselink MSc (Kees)
Communicatiemedewerker