Zie Nieuws

Europese erkenning van HR-beleid voor wetenschappers

De Universiteit heeft de Europese erkenning ‘HR Excellence in Research’ ontvangen. Daarmee wordt de UT door de Europese Commissie gewaardeerd voor haar beleid conform het handvest en de code voor recruitment. De UT heeft het HR-beleid op een flink aantal aspecten beoordeeld. De werkwijze en het actieplan die daaruit zijn voortgekomen, zijn door de commissie positief gewaardeerd.

40 principes als basis

De Europese Commissie heeft veertig principes opgesteld over ethische en professionele aspecten, recruitment, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid en ontwikkeling. Het beleid van de UT is hieraan getoetst en er zijn actiepunten benoemd. Concreet werkt de UT de komende periode onder meer aan het uniformeren van de sollicitatieprocedure, het verbeteren van de kwaliteit van de selectiecommissie en het verhogen van het aantal vrouwelijke hoogleraren.

Na twee jaar volgt een zelfevaluatie en terugkoppeling aan de Europese Commissie. Na vijf jaar bezoekt de Europese Commissie de UT en moeten alle verbeteringen geïmplementeerd zijn. 

Talenten

De Universiteit Twente is blij met het behalen van de Europese erkenning, omdat de UT ruimte wil bieden aan meer internationaal talent. Een open en transparante arbeidsmarkt voor wetenschappers stimuleert niet alleen de mobiliteit tussen onderzoeksinstellingen op, maar biedt ons ook juist kansen om die talentvolle onderzoekers uit binnen én buitenland aan te trekken.

Het logo ‘HR Excellence in Research’, dat vanaf nu bij alle vacatures geplaatst mag worden, maakt nog eens zichtbaar dat de UT garant staat voor een open en transparante wervingsprocedure en goed werkgeverschap.

Waardering

Mirjam Bult, vicevoorzitter van het college van bestuur: “Talentontwikkeling en openheid zijn de kern van ons HR-beleid. Geweldig dat onze inspanningen op dit gebied gewaardeerd worden met deze Europese Erkenning.”
Mette Strubbe, beleidsadviseur Recruitment & Internationalisering, is eveneens trots dat de UT de erkenning heeft gekregen. “Dit maakt op Europees niveau zichtbaar dat de UT waarde hecht aan een open en transparante arbeidsmarkt en open staat voor talentvol personeel uit binnen én buitenland.”