HomeNieuwsNavitas gaat International Foundation Year voor Universiteit Twente verzorgen

Navitas gaat International Foundation Year voor Universiteit Twente verzorgen

Het Australische bedrijf Navitas gaat de komende vijf jaar het International Foundation Year (IFY) voor de Universiteit Twente verzorgen. Deze week werd daartoe een overeenkomst gesloten tussen beide partijen, die ingaat met ingang van het collegejaar 2019/2020. Het IFY is een voorbereidingsprogramma voor internationale studenten, dat zij kunnen volgen vooruitlopend op het volgen van een bachelorprogramma aan de Universiteit Twente.

Op donderdag 19 juli 2018 werd de overeenkomst ondertekend door Victor van der Chijs, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, en Paul Lovegrove, CEO University Pathways Division Europe van Navitas. Navitas is een toonaangevende aanbieder van internationaal onderwijs, heeft haar hoofdvestiging in het Australische Sydney en is beursgenoteerd. De aanbieder kwam in de selectieprocedure die de UT hield als beste naar voren.

International Foundation Year

Het IFY, ook wel Pathway Programme genoemd, is een op maat gemaakt programma voor internationale studenten om zich goed voor te bereiden op het volgen van wetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Twente. Het aantal deelnemers aan het IFY nam in de afgelopen jaren toe tot zo’n 100 studenten per jaar. Studenten dienen dit jaar zelf te bekostigen.

Aankomende studenten die deelnemen aan het IFY krijgen een intensief éénjarig programma op de campus van de UT. In kleine groepen werken zij vervolgens aan hun kennis en kunde op vakgebieden waarvoor kennis noodzakelijk is binnen de bachelor van hun keuze, en verbeteren zij hun Engels tot het vereiste niveau. Ook zal het programma inspelen op studievaardigheden die passen binnen het Twentse Onderwijsmodel.

Optimale voorbereiding

“Voor ons als universiteit is het van belang dat aankomende studenten uit het buitenland goed voorbereid aan hun opleiding beginnen”, aldus Victor van der Chijs namens de Universiteit Twente. “Het is niet altijd vanzelfsprekend dat het door hen gevolgde onderwijs aansluit op onze bachelorprogramma’s. Bijvoorbeeld in de focus of in het niveau van specifieke vakken die essentieel zijn om succesvol te kunnen deelnemen aan een bachelor op de UT. Door studenten een uitgebreid programma aan te bieden, min of meer te vergelijken met een pre-master voor een masteropleiding, zorgen we dat ze vanaf dag 1 optimaal kunnen meedoen.”

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)