Zie Nieuws

Benoeming leden EWI Faculteitsraad

Zes medewerkers en zes studenten hebben aangegeven zich verkiesbaar te stellen voor de Faculteitsraad. Omdat dit minder zijn dan het aantal vacante plekken in de FR zijn allen benoemd als lid van de FR. Medewerkers: L. Bagur Marques, S.J.C. Joosten, A. Hartmanns, W. Kern, T.M.J. Meijer, C.P.L. Souren. Studenten: M.J.S. Bonnema, T.M. van Essen, G. Frijters, S.J. Geerts, S. de Jong, C. Steenge. Lees het Engelstalige bericht voor meer informatie.

Vanwege voorgenomen organisatieveranderingen zal de Faculteitsraad in januari 2019 weer een oproep doen voor nieuwe kandidaten. 

Lees meer in het Engelstalige artikel.