HomeNieuwsUT-participatie in Canadees onderzoek naar jeugdreuma

UT-participatie in Canadees onderzoek naar jeugdreuma

Een netwerk van Canadese onderzoekers en internationale partners heeft een subsidie van 6,5 miljoen euro ontvangen van Genome Canada, in een partnerschap met het Canadian Institute of Health Research (CIHR) en talloze andere financiers.

De investering maakt onderdeel uit van een infrastructurele impuls van ongeveer 165 miljoen euro voor onderzoek met behulp van genetische informatie in Canada. Maarten IJzerman, hoogleraar bij de vakgroep Health Technology and Services Research van de Universiteit Twente participeert in dit onderzoek. IJzerman: “Samen met Deborah Marshall (University of Calgary) en andere partners zullen wij onderzoek doen naar het beter en doelmatiger voorschrijven van geneesmiddelen door gebruik te maken van genetische informatie.”

Reuma treft niet alleen ouderen

Meer dan 24.000 kinderen in Canada leven met reuma. Deze pijnlijke chronische ziekte die koorts en ernstige slijtage van de gewrichten kan veroorzaken, kan leiden tot blijvende invaliditeit. Er bestaan krachtige geneesmiddelen, biologics genaamd, die gewrichtsontstekingen en -pijn aanzienlijk kunnen verminderen en schade aan de gewrichten op de lange termijn kunnen voorkomen, hoewel ze ook bijwerkingen kunnen hebben. Deze geneesmiddelen kosten soms wel 250.000 euro per jaar en kinderen komen er mogelijk pas voor in aanmerking als traditionele behandelingen niet hebben geholpen. Tegen die tijd kan er al blijvende schade zijn ontstaan. De ervaring leert dat een korte behandeling met biologics in een vroeg stadium, al is het maar drie maanden, kan helpen de ziekte langdurig onder controle te houden bij de kinderen met de ernstigste klachten.

Subsidie van 6,5 miljoen euro voor de behandeling van jeugdreuma

Dankzij de nieuwe financiering kunnen de onderzoekers vaststellen welke kinderen biologics nodig hebben, welke biologics het beste werken voor een individueel kind en wanneer veilig kan worden gestopt met het gebruik van biologics.  De onderzoekers zullen ook samenwerken met beleidsmakers in de zorg om de sociale effecten en economische voordelen van deze strategieën te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de kosten van de behandeling, de kwaliteit van leven, de duur van het schoolverzuim, verlies van arbeidskansen en verloren werktijd voor de ouders van de betrokken kinderen.

De subsidie stelt het team ook in staat de eerste op genomica gebaseerde, betaalbare biomarker-bloedtest te ontwikkelen. Met deze test kan snel de beste behandeling voor elk kind worden bepaald. Hierdoor zal de behandeling van artritis bij kinderen volledig veranderen. Met een systeem van eHealth-apps voor smartphone en internet wordt een geïntegreerd netwerk van patiënten, artsen en onderzoekers opgezet. Op die manier kunnen onderzoekers de risico's, voordelen en kosten van deze geneesmiddelen evalueren en op basis daarvan de beleidsmakers in de zorg informeren over de kosteneffectiviteit, de voorkeuren van de patiënten en de betaalbaarheid.

Rol van de UT

Voor de Universiteit Twente is UCAN CURE de tweede grote subsidie waar met gebruik van genetische informatie wordt gekeken naar het verbeteren van de zorg voor kinderen met jeugdreuma. In Januari 2016 werd ook het UCAN CANDU project toegekend, een samenwerking tussen ZonMW, het Reumafonds en CIHR. Penvoerder van het UCAN CANDU in Nederland is het UMC Utrecht, maar het UCAN CANDU beslaat een netwerk van alle gespecialiseerde kinderreumatologie centra in Nederland en Canada.

Binnen de UT past het onderzoek in het programma doelmatigheid van personalized medicine van de leerstoel HTSR. Hierbij wordt veel onderzoek gedaan naar de klinische en economische voordelen van moleculaire diagnostiek in de oncologie en kinder-reumatologie

Meer informatie

De belangrijkste deelnemers van dit project zijn prof. Rae Yeung in Toronto and dr. Susa Benseler (Calgary). In Nederland zijn prof. Nico Wulffraat en dr. Joost Swart (UMCU) betrokken. Voor meer informatie kunt u bij de UT contact opnemen met prof. M. IJzerman.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)
drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)