Zie Nieuws

Suzanne Hulscher en Bram Nauta nieuwe leden KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft de UT-hoogleraren Suzanne Hulscher en Bram Nauta gekozen tot lid, op grond van hun wetenschappelijke prestaties.

KNAW-lid word je voor het leven. Intussen telt ‘de akademie’ zo’n 550 leden uit alle wetenschappelijke disciplines. Op 10 mei zijn 26 nieuwe leden gekozen.

Suzanne Hulscher (1966) is hoogleraar Waterbeheer aan de UT. Zij doet onderzoek naar het gedrag van water en de wisselwerking met de bodem. Menselijk ingrijpen, bijvoorbeeld voor de winning van zand, heeft hierop grote invloed. De bodem kan dan een heel ander golfpatroon vertonen, waardoor ook het water zich anders gedraagt. Dankzij de kennis uit de groep van Hulscher weten we meer over overstromingsrisico’s, maar ook over de optimale plaats voor bijvoorbeeld windmolens op zee of pijpleidingen. Hulscher, eerder ook lid van De Jonge Akademie, ontving in 2016 het Simon Stevin Meesterschap van de Technologiestichting STW (nu TTW).

Bram Nauta (1964) is hoogleraar Integrated Circuit Design. Hij is specialist op het gebied van chip-ontwerpen voor mobiele communicatie. Zijn groep ontwikkelt bijvoorbeeld zenders, ontvangers en filters voor de volgende generaties smartphones, die méér moeten kunnen bij een lager energieverbruik. De naar hem genoemde Nautaschakeling is op grote schaal toegepast. Nauta’s groep is de best scorende Electrical Engineering groep in Nederland en hoort wereldwijd tot de top 5, aldus de meest recente onderzoeksvisitatie. Bram Nauta is in 2014 benoemd tot Simon Stevin Meester. De Universiteit Twente heeft hem in hetzelfde jaar benoemd tot universiteitshoogleraar.

Andere UT’ers die lid zijn van de KNAW: Detlef Lohse, Albert van den Berg, Carl Figdor, Andrea Prosperetti en Rector Thom Palstra. Emeriti die lid zijn: David Reinhoudt, Jacques Thomassen, Piet Bergveld, Wim van Swaaij, Andries Hoogerwerf, Piet Zandbergen en Leen van Wijngaarden

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)