Afstudeerprijzen utwente
Onderwijsprijs

Zie Nieuws

Vijf afstudeerprijzen uitgereikt tijdens OAJ

Martin van der Hoef is beste docent van de UT

Tijdens de opening van het Academisch Jaar zijn vandaag de afstudeerprijzen uitgereikt aan de beste afstudeerders van de vijf faculteiten die de UT rijk is.

John Bergado (GEO-information Science and Earth Observation), Vincent Bloemen (Computer Science), Philip Jansen (Philosophy of Science, Technology and Society), Evert van Veldhuizen (Mechanical Engineering en Sustainable Energy Technology) en Rogier Wildeboer (Biomedical Engineering and Applied Physics) schreven de beste masterscriptie van hun faculteit. Uit handen van Rector Magnificus Ed Brinksma ontving het vijftal oorkondes en cheques ter waarde van duizend euro. Met de prijs beloont de UT excellente studenten voor hun prestaties. Tijdens de OAJ werd tevens de centrale onderwijsprijs uitgereikt, de prijs voor de beste docent van de UT ging naar Martin van der Hoef.

John Bergado (Faculteit ITC)

“Mijn MSc scriptie gaat over classificatie en automatie van stedelijke gronddekking. De klassieke manier om classificaties uit te voeren is om allerlei regels te schrijven over hoe een voorbeeld geclassificeerd zou moeten worden. Bijvoorbeeld: als een bepaalde pixel groen is, dan moet het een boom zijn. Maar simpele regels voor ingewikkelde problemen werken meestal niet, en je moet jouw data in 'toepasselijke vormen' representeren om een betere classificatie te verkrijgen. Mijn model bedenkt dus zelf schema's en regels, gebaseerd op de ingevoerde gegevens (pixels in luchtbeelden). Het model automatiseert niet alleen het classificatieproces, maar helpt ook het proces verder te objectiveren.”

Vincent Bloemen (Faculteit EWI)

“Ik heb een techniek bedacht waarbij meerdere processoren samen een moeilijk probleem oplossen. Neem als voorbeeld een grote puzzel. Als je deze met meer mensen maakt, gaat het oplossen een stuk sneller. Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk dat het werk onderling goed verdeeld is en gecommuniceerd wordt. Ditzelfde geldt ook voor een computer. Door slimme en goede samenwerking kunnen meerdere processoren in computers sneller fouten in het systeem vinden.”

Philip Jansen (Faculteit BMS)

“Mijn onderzoek betreft een ethische analyse van het gebruik van drones in de civiele sector. Met behulp van verschillende filosofische theorieën heb ik de mogelijke ethische problemen met het gebruik van diverse typen drones in kaart gebracht en geëvalueerd. Mijn eindconclusie is dat het civiele gebruik van drones in principe verantwoord is, maar dat er goed rekening moet worden gehouden met de ethische issues die geconstateerd zijn.”

Evert van Veldhuizen (Faculteit CTW)

“Tijdens mijn studie heb ik een dubbele master gevolgd en ben ik de treinenwereld ingedoken. Voor de master Mechanical Engineering heb ik een testopstelling ontwikkeld waarmee de bewegingen - tussen de bovenleiding en de stroomafnemer (dat is het apparaat op het dak van een trein) bekeken kan worden. Hiermee hopen we uiteindelijk betere stroomafnemers en bovenleidingsontwerpen te realiseren.
Binnen de tweede master, Sustainable Energy Technology, heb ik gekeken naar de mogelijkheid om remenergie van treinen te herwinnen, - denk hierbij aan opslagsystemen of het terugbrengen van energie naar het net. Hiervoor heb ik een softwaretool ontwikkeld die energiestromen in het spoor kan analyseren en heb met deze tool verschillende mogelijkheden vergeleken. In de toekomst wil ik mij als ingenieur inzetten om de wereld een klein beetje eerlijker te maken voor de mensen die dat het meest nodig hebben.”

Rogier Wildeboer (Faculteit TNW)

"Tijdens mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar magnetische nanodeeltjes. Bij het verwijderen van een borsttumor worden deze deeltjes gebruikt om de dichtstbijzijnde lymfeknoop te vinden. Dit is belangrijk, omdat de arts wil controleren of de borstkanker is uitgezaaid.

Op de UT hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld om de nanodeeltjes heel precies te kunnen volgen met zo min mogelijk storing. Ik ben ontzettend trots dat ik daaraan mijn bijdrage heb mogen leveren."

Centrale onderwijsprijs

Tijdens de OAJ ontving Martin van der Hoef (docent scheikundige technologie en ATLAS University College) de centrale onderwijsprijs. Hierdoor mag hij zich een jaar lang de beste docent van de UT noemen. Aan de prijs is een geldbedrag van 2500 euro gekoppeld. De jury van de Centrale Onderwijscommissie, die volledig bestaat uit studenten, meldt dat Van der Hoef zijn studenten enorm enthousiasmeert.


Rolf Postma, ontving tijdens de OAJ de TGS-award.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)