HomeNieuwsMeer inzicht in de geheimen van inkjet printing

Meer inzicht in de geheimen van inkjet printing Detlef Lohse leidt samenwerking UT, Océ, FOM, TU/e

De Universiteit Twente heeft met Océ, de Stichting FOM en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een overeenkomst getekend voor het nieuwe FOM Industrial Partnership Programme, 'Fundamental fluid dynamics challenges in inkjet prin­ting'. Het omvangrijke onderzoek moet tot meer begrip leiden van de wisselwerking tussen de gejette druppels en papier, en de ontwikkeling van een nieuwe generatie inkjetprinters mogelijk maken. Het programma omvat twee programmalijnen. Uniek is dat de vier betrokken partijen de krachten hebben gebundeld om tot een coherent programma te komen; ze brengen de financiering eveneens gezamenlijk op. De totale omvang van het programma bedraagt 6,3 miljoen euro. Programmaleider is UT-hoogleraar prof.dr. Detlef Lohse, MESA+ Instituut voor Nanotechnologie.  

Nieuwe FOM-groep bij Océ

Binnen het programma gaat een nieuwe FOM-onderzoeksgroep van start, die bij Océ gehuisvest is, en die deel van het programma uitmaakt. Naast twee groepsleiders die bij Océ zullen werken, zullen binnen het programma twaalf promovendi (met thuisbasis Océ/Twente, respectievelijk Océ/Eindhoven) en twee post­docs (voor vier jaar) worden aangesteld. Het onderzoek gaat zich richten op druppelformatie, het voorkomen van luchtbel­len en het drogen van de druppels op papier. Verder gaan de wetenschappers de interactie van inkt met verschillende soorten substraten onderzoeken. Het is de bedoeling dat er veel uitwisseling zal zijn tussen de drie locaties. De voorziene looptijd is zes jaar, met de intentie om de samenwerking na afloop met nog eens zes jaar te verlengen.

Samenwerking vervolg op eerder IPP

Al eerder werkten Océ en FOM naar tevre­denheid intensief samen in het afgesloten IPP 'Contact line control during wetting and dewetting' waarvan Detlef Lohse eveneens programmalei­der was. Ook heeft Océ in de loop der jaren een flink aantal verschillende projecten (mede) gefinancierd bij voornamelijk de TU/e en UT, die grotendeels afgelopen zijn. Met het oog op meer samenhang in het onderzoek besloot Océ tot de samenwerking in dit grote pro­gramma met een lange looptijd. Océ draagt vijftig procent in cash bij, de overige vijftig procent komt vanuit Impulsprogramma's van de UT en TU/e, en uit het IPP van FOM.

Anton Schaaf, CEO van Océ, is blij met de totstandkoming van het IPP: “De meerwaarde van dit onderzoeksprogramma zit hem in de brede samenwerking. Voorheen werkte Océ één op één met de drie onderzoeksinstellingen. We gaan nu elk probleem in het inktjetproces tackelen, omdat we alle beschikbare expertise benutten.”

Frank Baaijens, rector magnificus van de TU/e, onderschrijft de voordelen van de samenwerking: “De TU/e startte in 2013 met Impulsprogramma's, die nieuw onderzoek omvatten met gedeeltelijke financiering uit het bedrijfsleven. Dit initiatief heeft vele promotieplaatsen opgeleverd die er anders niet gekomen waren. We zijn er trots op dat Océ één van onze partners is."

Ed Brinksma, rector magnificus van de UT zegt: "De UT heeft goede ervaringen in het samenwerken met Océ. De kruisbestuiving tussen de Physics of Fluids groep en Océ heeft vele nieuwe vondsten, publicaties en promoties opgeleverd. Dat proces krijgt hiermee een vervolg. Dat is mooi."

Programmaleider Detlef Lohse, (Physics of Fluids-groep, Universiteit Twente) veronderstelt dat het onderzoek tot veel nieuwe inzichten zal leiden: “Je zou denken dat alle geheimen van het inktjetproces inmiddels onthuld zijn. Dat is niet waar. Zo is het bijvoorbeeld niet bekend hoe snel men kan jetten zonder de stabiliteit van het jetting-proces te verliezen. Door inzicht in dit mechanisme te krijgen hopen wij bij te kunnen dragen aan de inkjettechnologie van morgen. Maar het leuke aan dit programma is dat het ook voldoende ruimte geeft voor fundamenteel onderzoek op dit gebied. Dat was in het verleden in onze samenwerking met Océ ook zo en mondde uit in aansprekende publicaties over fundamentele problemen in de fysica van vloeistoffen; een voorbeeld hiervoor is de publicatie over de druppelformatie, waarvan onze hogesnelheidsopnamen werden bekroond tot Nature Image of the Year in 2014."

Over IPP

Sinds 2004 koppelt FOM in een Industrial Partnership Programme (IPP) academische kennis aan industriële ambities, door hoogstaand natuurkundig onderzoek uit te voeren in samenwerking met bedrijven. In 2014 zijn de IPP's geëvalueerd door een externe commissie, die in haar rapport concludeerde dat het IPP als instrument voor publiekprivate samenwerking een eigen en unieke positie binnen het innovatielandschap heeft, hoogwaardige wetenschap oplevert en daarom van groot strategisch belang is voor de fundamentele natuurkunde en de toepassing daarvan.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin