victor van der chijs

Zie Nieuws

Victor van der Chijs benoemd tot Vice Speaker ECIU Consortium

Op de halfjaarlijkse board meeting van het ECIU consortium is Victor van der Chijs, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente, benoemd tot vicevoorzitter van het consortium. In de ECIU nemen 12 innovatieve onderzoeksuniversiteiten deel, die samenwerken op het gebied van wetenschappelijke innovaties in het onderwijs, maatschappelijke impact van onderzoek en de ontwikkeling van de kenniseconomie.

Samen met de huidige voorzitter van ECIU, professor Lluis Tort, vicerector van UAB Barcelona, zal Van der Chijs verder vorm gaan geven aan het consortium. Het duoschap zal de nadruk leggen op het profileren van de bestaande activiteiten rondom innovaties in onderwijs, op de connectie tussen onderzoek en bedrijfsleven en op het verder versterken van de samenwerking in ondernemerschap. Daarnaast wordt ingezet op een permanente aanwezigheid van ECIU in Brussel om de impact op EU beleid te vergroten. Ook heeft ECIU de ambitie om op het gebied van onderzoek te gaan samenwerken, waarbij allereerst wordt ingezet op het stimuleren en faciliteren van ontmoetingen, het delen van kennis tussen wetenschappers en het beschikbaar maken van onderzoeksgelden zoals COFUND. In een extra board meeting met rectoren en presidenten van de ECIU universiteiten in september in Amsterdam wordt besloten over de concrete activiteiten om deze ambities te realiseren.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur