Zie Nieuws

UT start proeftuin voor medische tech startups Tests in een realistische simulatie-omgeving

De nieuwe ‘TechMed proeftuin’ van de Universiteit Twente maakt het mogelijk om technologische producten, van bijvoorbeeld startup ondernemingen, te testen in een gesimuleerde en realistische medische omgeving. Het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt deze nieuwe testomgeving.

Door medisch-technologische producten te testen in een hoogwaardige simulatie-omgeving, is een snellere marktintroductie mogelijk: voorafgaand aan de klinische trials en goedkeuringstrajecten is al veel kennis en ervaring te verzamelen. Een ondernemer kan een prototype of nieuwe dienst uitvoerig testen in het Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) van de UT, dat onder meer beschikt over een gesimuleerde operatiekamer en een intensive care unit. Het ECTM wordt voor onderwijs en onderzoek gebruikt, voor onder meer de opleiding Technische Geneeskunde, het Instituut MIRA van de UT en voor externe partijen uit het medische veld.

Gepersonaliseerde boormal

In de TechMed proeftuin komen de hoogwaardige faciliteiten en kennis van het ECTM nu ook beschikbaar voor startups in de medische technologie en dienstverlening. De nadruk zal daarbij komen te liggen op ontwikkelingen in de domeinen medical imaging & interventions en medical sensing & stimulation. Eerste experimentele projecten gaan over de toepassing van magnetische detectie in de behandeling van borsttumoren en de ontwikkeling van een gepersonaliseerde MRI boormal voor scoliose-operaties.


Voor het opstarten van de nieuwe proeftuin werkt de Universiteit Twente samen met de ondernemingen Holland Innovative Twente, DKMS en Panton. Daarnaast zullen de ziekenhuizen in de regio en academische medische centra worden betrokken, en staat de proeftuin open voor andere geïnteresseerde bedrijven. Vanuit het Operationeel Programma Oost-Nederland heeft de TechMed proeftuin een subsidie van 200.000 euro gekregen, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie over het ECTM: www.utwente.nl/tg/ectm/

Over de opleiding Technische Geneeskunde: www.utwente.nl/tg

Over het instituut MIRA voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde: www.utwente.nl/mira

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin