HomeNieuwsUT start twee capaciteits- opbouwprojecten in Afrika
Afrika

UT start twee capaciteits- opbouwprojecten in Afrika Projecten sluiten naadloos aan bij de missie van de faculteit ITC

NUFFIC heeft twee NICHE-projecten van onderzoekers van de faculteit ITC van de Universiteit Twente gehonoreerd. Doel van de projecten is de opleidings- en trainingscapaciteit in ontwikkelingslanden versterken. Het eerste project, het Tanzania-Netherlands Energy Project versterkt ITC, in samenwerking met diverse andere kennisinstellingen, het energieonderwijs op het gebied van geothermie en de winning van gas in Tanzania en op Zanzibar. Bij het tweede project gaat het om het versterken van het Eastern Africa Land Administration Network (EALAN), capaciteitsopbouw op het vlak van landadministratie en het beheer van land in acht Oost-Afrikaanse landen.

Geothermie en gaswinning

Binnen het eerste project werken onderzoekers van de faculteit ITC nauw samen met wetenschappers van de Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Delft en de Hanzehogeschool Groningen. Onder leiding van de faculteit ITC versterken ze het energieonderwijs en het onderzoek op het gebied van geothermie en de winning van aardgas bij drie partners in Tanzania en op Zanzibar. Hierbij gaat het om de University of Dar es Salaam (UDSM), het Dar es Salaam Institute of Technology (DIT) en het Karume Institute of Science and Technology (KIST) op Zanzibar.

Binnen het programma, getiteld Tanzania-Netherlands Energy Project is er onder meer aandacht voor het opleiden van staf, het opzetten van korte cursussen, het opzetten van nieuwe curricula, het verbeteren van de gender balance, het opzetten van een kenniscentrum waarin de onderwijsinstellingen nauw samenwerken met het bedrijfsleven en het opzetten van nieuwe onderzoekslijnen. Ook is er budget gereserveerd voor de aanschaf van laboratorium- en simulatieapparatuur.

Volgens projectmanager Dinand Alkema, past het project uitstekend bij de missie van het ITC: capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. “Met dit project willen we de kennisinfrastructuur in Tanzania en op Zanzibar verbeteren. Het is een uitgelezen kans om de ambities die ze zelf hebben verwoord waar te maken.” Aangezien Tanzania veel potentie heeft op het gebied van geothermie en er waarschijnlijk veel gas in de ondergrond zit, profiteren niet alleen de lokale partners, maar biedt het ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en Nederlandse kennisinstellingen. Alkema: “Het is een win-winsituatie voor iedereen.”

Het project, dat wordt geleid door Frank Ruitenbeek van het ITC, heeft een looptijd van vier jaar. Het Ministerie van Economische Zaken stelt een bedrag van 1,8 miljoen euro beschikbaar voor het project. Twee-derde daarvan gaat naar de partners in Tanzania en Zanzibar; 300.000 euro is bestemd voor activiteiten van onderzoekers van de faculteit ITC. De officiële kick-off van het project vindt plaats rond de zomer van dit jaar.  

Landadministratie

Binnen het tweede project, het 'Strengthening the regional EALAN network to build capacity in Land Administration and Land Governance in the Great Lakes Region’ project, werken ITC, het Kadaster, MDF (een trainings- en consultancybedrijf gevestigd in Ede) en het in Kenia gevestigde Land Development and Governance Institute (LDGI) samen. Gezamenlijk hebben deze partijen als doel het EALAN netwerk te versterken, een – tot op heden – informeel en vrijwillig netwerk op het gebied van landadministratie waarbij twaalf universiteiten in acht verschillende Oost-Afrikaanse landen zijn aangesloten. Binnen het programma zijn er drie speerpunten: het verbeteren van de landadministratie, het verbeteren van het beheer van het land en het beleid hieromheen en het verbeteren van de toegankelijk van land voor vrouwen en kwetsbare groepen. Het consortium wil dit bewerkstelligen door te helpen het management, de coördinatie en de evaluatie van de activiteiten van het netwerk te versterken (Network & Secretariat Work Package), de professionaliteit van professionals op het gebied van landadministratie te verbeteren door korte cursussen aan te bieden (Short Courses Work Package), het ontwikkelen en beoordelen van curricula van bachelor- en masteropleidingen en het verbinden van landadministratieonderwijs aan de behoeftes van de arbeidsmarkt (Education Work Package) en het opzetten van een gezamenlijke onderzoeksstrategie van de deelnemende partijen en het uitvoeren van vergelijkend onderzoek (Research Work Package).

Volgens Monica Lengoiboni, vanuit het ITC betrokken bij het project, schuilt de kracht van het netwerk in de samenwerking tussen de verschillende universiteiten en landen. “Ze kunnen veel van elkaar leren en elkaars best-practices overnemen.”

Het project, dat wordt geleid door prof. Jaap Zevenbergen van het ITC, heeft ook een looptijd van vier jaar. Het ministerie stelt een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor dit project, dat onlangs van start is gegaan. De partners in Afrika zijn Ardhi University (Tanzania), Bahir Dar University (Ethiopië), University of Woldia (Ethiopië), INES-Ruhengeri (Rwanda), University of Rwanda (Rwanda), University of Burundi (Burundi), Makerere University (Uganda), University of Juba (Zuid Soedan), Regional Centre for Mapping of Resources for Development (Kenia), Technical University of Kenya (Kenia), University of Nairobi (Kenia) en Université Évangelique de Bukavu (Democratische Republiek Congo). 

NICHE-programma

Het doel van het NICHE-programma (Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education) is duurzame versterking van opleidings- en trainingscapaciteit in ontwikkelingslanden. De Nederlandse overheid financiert, via het NUFFIC, binnen het programma projecten waarbij Nederlandse organisaties hun expertise delen. Het programma is volledig vraaggericht; dat houdt in dat de partnerlanden zelf aangeven op welke vlakken zij behoefte aan ondersteuning hebben.