HomeNieuws‘Meer vorm dan inhoud, onderzoek naar evaluaties van ICT-projecten bij de overheid’

‘Meer vorm dan inhoud, onderzoek naar evaluaties van ICT-projecten bij de overheid’

Binnen de overheid worden ICT projecten regelmatig onvoldoende geëvalueerd. Daardoor ontneemt men zich de kans om te verbeteren en te leren, aldus promovendus drs. Wouter Bronsgeest RI van de Universiteit Twente.

Bronsgeest: “Ik pleit voor vaker evalueren en reflecteren, de toepassing van meer creatieve werkvormen en het scherper formuleren van de vraag- en probleemstelling. Dat maakt het voor opdrachtgevers en de diverse betrokkenen zowel uitdagender als ook inhoudelijk interessanter om evaluaties uit te voeren”.

Bronsgeest nam 88 evaluatierapporten van ICT-projecten binnen de overheid onder de loep en geeft inzicht in de theorie over evalueren. ‘Men wil graag serieus kijken naar deze projecten via diverse soorten van evaluaties. Helaas zijn de aanpak en de evaluatievorm en daardoor ook de inhoud onvoldoende van kwaliteit’, aldus Bronsgeest. Evalueren zou veel meer als een regelmatig terugkerend reflectie- en leermoment kunnen worden ingezet. Daarmee kan de overheid ook opvolging geven aan het rapport van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten (Commissie Elias) over de ICT-projecten van de overheid. De commissie concludeert namelijk dat er weinig geleerd wordt binnen de overheid, maar geeft juist op dit punt geen heldere aanbevelingen mee in haar rapport aan de Tweede Kamer.

Evalueren is eigenlijk een projectmatige activiteit die je vooraf, tijdens en na een project doorloopt. Vaak zijn zwaar aangezette aanpakken niet eens nodig. Op basis van een heldere evaluatievraag en een goede set van inhoudelijke aandachtspunten kom je met een groep betrokken professionals vaak al erg ver. In veel huidige evaluatierapporten ontbreekt nu nog vaak die heldere vraag- en probleemstelling, of zelfs goede conclusies en aanbevelingen. ‘Fouten die eenvoudig op te lossen zijn, maar zelfs voorkomen in formeel opgestelde en zwaar betaalde rapporten’, aldus Bronsgeest.  Dat zou de overheid en dus de burger veel geld besparen.

Eigenlijk kan men beter niet spreken van ICT projecten. Die bestaan niet, aldus Bronsgeest. Het zijn organisatorische projecten met een ICT-component. De pijn zit meer bij de organisatie dan bij de ICT. Tijdens het seminar voorafgaand aan de promotiezitting wordt ingegaan op deze stelling. Diverse sprekers gaan in op project-evaluaties en –monitoring vanuit hun vakgebied.

Informatie

Bronsgeest promoveert op 11 november 2016  om 14.30 uur aan de Universiteit Twente, Vrijhof (Agorazaal).  Zijn onderzoek is ondergebracht bij het Centre for Telematics and Information Technology  (CTIT) en het Center for eGovernment Studies (CFES). Zijn proefschrift ‘Meer vorm dan inhoud, onderzoek naar evaluaties van ICT-projecten bij de overheid’ is opvraagbaar.

Zie ook voor meer informatie en achtergronden:

https://www.utwente.nl/evenementen/!/2016/11/367814/promotie-wouter-bronsgeest

https://www.ngi-ngn.nl/Evenementen/Afdeling/ITOverheid.html

https://cfes.bms.utwente.nl/wouter-bronsgeest/

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)