HomeNieuwsFraunhofer vestigt Project Center op campus Universiteit Twente
Fraunhofer en UT
Conferentie

Fraunhofer vestigt Project Center op campus Universiteit Twente

De Universiteit Twente (UT) en Fraunhofer gaan een langdurige samenwerking aan op het vlak van toegepaste, technologische wetenschap. De eerste stap is de oprichting van een Fraunhofer Project Center voor ‘Design and Production Engineering in Complex High-Tech Systems’ op de campus van de UT, de eerste vertegenwoordiging van Fraunhofer in Nederland. Fraunhofer is Europa’s grootste non-profitorganisatie voor toegepast onderzoek en heeft een sterke internationale reputatie. 66 onderzoeksinstituten in Duitsland en 7 in het buitenland zijn aangesloten. De samenwerking is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Twente als technologische topregio.

Fraunhoferinstituten richten zich op het omzetten van fundamenteel, wetenschappelijk onderzoek tot technologische toepassingen in de industrie. De instituten hebben daarbij grote autonomie. Fraunhofer genereert op jaarbasis een onderzoeksbudget van ruim twee miljard euro. 65% daarvan komt rechtstreeks uit de industrie en uit publiekelijk gefinancierde onderzoeksprojecten. De doelstellingen zijn vergelijkbaar met die van TNO, het grootste onderzoeksinstituut in Nederland. 

Onafhankelijk instituut in Twente

De Universiteit Twente gaat voor de oprichting van het Project Center nauw samenwerken met het Fraunhoferinstituut voor productietechnologie (IPT) in Aken, Duitsland. Het Fraunhofer Project Center op de campus van de Universiteit Twente zal bij gebleken succes op termijn uitgroeien tot een onafhankelijk instituut dat zich richt op gezamenlijke R&D projecten met de industrie.

Het Project Center richt zich in eerste instantie op opdrachten op basis van vragen uit de industrie en internationale samenwerkingsprojecten. Daaraan zal door jonge ingenieurs, onder leiding van ervaren onderzoekers, zowel vanuit de Universiteit Twente als Hogeschool Saxion gewerkt worden. Met de opgebouwde expertise en de link met beide kennisinstellingen bouwen zij een interessant portfolio op dat een goede basis vormt voor een loopbaan in de industrie of een promotieplek. 

De aanpak van Fraunhofer biedt een aanvulling op het ‘klassieke model’ in de wetenschap, waarbij een meerjarig promotietraject aan een universiteit of in directe samenwerking met een bedrijf vooropstaat. Meerdere kortlopende opdrachten voor onderzoek en kennisontwikkeling vanuit verschillende bedrijven vormen zo mogelijk de basis voor een academische promotie. 

Noodzakelijke stap in ontwikkeling techregio Twente

Prof. Fred van Houten, UT-hoogleraar Design Engineering, werkte achter de schermen jarenlang aan de totstandkoming van de samenwerking en het verstevigen van contacten met de Duitse industrie. De contacten met Fraunhofer ontstonden vanuit zijn rol als lid van de Internationale Academie voor Productie Engineering (CIRP). In 2011 was Van Houten president van CIRP. Veel van zijn Duitse collega’s in CIRP zijn directeur van een Fraunhoferinstituut.  

“Fraunhofer staat voor maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek”, stelt Van Houten.  “Ze brengen resultaten van onderzoek rechtsreeks naar de markt, naar de industrie. De samenwerking is voor Twente, maar ook voor de rest van Nederland, een ontzettend belangrijke stap. De overheid realiseert zich de laatste jaren, mede ingegeven door de crisis, dat de industrie de geld- en banengenerator is waarop onze economie draait. Meer nog dan de dienstensector, die natuurlijk ook belangrijk blijft. We werken in de regio hard aan het ontwikkelen van Twente als technologische topregio en zijn er van overtuigd dat deze samenwerking in dat plaatje past en zelfs noodzakelijk is. Duitsland is het belangrijkste achterland voor Twente.”

Victor van der Chijs: ‘Versterken kennispositie’

Victor van der Chijs, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente: “De vestiging van een Fraunhofer Center versterkt de positie van Twente als kennishub tussen Nederland en Duitsland. Verder onderstreept de nauwe samenwerking van onze kennisinstellingen met de industrie de reputatie van de UT als meest ondernemende universiteit. Het is een sterke impuls voor de Smart Industry-agenda en de Region of Smart Factories, waarin de UT eveneens vertegenwoordigd is. We verheugen ons op een intensieve en vruchtbare samenwerking met Fraunhofer.”

Aad Veenman: ‘Sterke ketens in Advanced Materials en Advanced Manufacturing’

“Voor het bedrijfsleven is de stap van toegepast onderzoek naar ontwerp en productie van nieuwe materialen en productiemethoden essentieel. De komst van het Fraunhofer Project Center maakt het voor de regio mogelijk nog sterkere ketens te vormen op het gebied van Advanced Materials en Advanced Manufacturing. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan een van de adviezen van het Topteam. Voor de Technology Base Twente ontstaan met de komst van het instituut kansen om met elkaar samenwerking in de pre-productiefase te organiseren. De kennis en naam die Fraunhofer heeft zijn dan ook van groot belang voor de regionale economische ontwikkeling,” aldus Aad Veenman, voorzitter van het Topteam Twente. 

Eddy van Hijum: ‘Invulling van advies commissie Wientjes’

“Het aantrekken van de banden tussen de Universiteit Twente en het Fraunhofer Gesellschaft is een erkenning van de robuuste kennisbasis in Twente op het vlak van hightech ontwerp, productie en onderzoek”, stelt gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel. “Het is een mooie invulling van het advies van de commissie Wientjes en het werk van het Topteam voor een Technology Base Twente met internationale samenwerking op het vlak van hightech systemen en nieuwe materialen.”

Ondertekening Memorandum of Understanding

Collegevoorzitter Victor van der Chijs en Prof. Fred van Houten ondertekenden namens de Universiteit Twente het Memorandum of Understanding (MoU). Namens Fraunhofer tekenden president Reimund Prof. Neugebauer en Prof. Fritz Klocke, directeur van het Instituut voor Productietechniek in Aken, waarmee intensief wordt samengewerkt. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend in Kaapstad, Zuid-Afrika. Miriam Luizink, directeur strategisch business development aan de UT, neemt de zakelijke kant van de samenwerking voor haar rekening.