HomeNieuwsTwentse waterprof Arjen Hoekstra in debat in Science
Water levels
Arjen Hoekstra

Twentse waterprof Arjen Hoekstra in debat in Science Wereldwijd waterdebat op scherp door reeks in gerenommeerd tijdschrift

Het wereldwijde waterdebat wordt deze zomer op scherp gezet door een reeks artikelen in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science. Arjen Hoekstra, waterprofessor aan de Universiteit Twente, beargumenteert met collega’s uit de VS, UK en Australië dat water een mondiale hulpbron is geworden. Zijn overtuiging vindt veel navolging, maar tegelijkertijd verschijnt er een tweede artikel dat het debat op scherp zet. De auteurs daarvan beweren juist dat water altijd een lokaal goed is geweest en ook moet blijven.  

Mondiale afspraken

“Wij zijn er van overtuigd dat water een mondiale hulpbron is geworden en dat duurzaam watergebruik niet tot stand zal komen zonder mondiale afspraken”, zegt Hoekstra. De Twentse hoogleraar was met zijn artikel Globalization of Water in 2005 en gelijknamige boek in 2008 de eerste die dit beargumenteerde. “Het is goed om te zien dat dit inmiddels steeds breder bekend wordt, wereldwijd navolging krijgt en tot dit debat in Science leidt.” 

“Watermanagement is altijd een centrale publieke taak geweest”, stelt Science in de aankondiging van de drieweekse debatserie. “Toch worstelen we nog altijd met grote vragen op dit vlak.” In het eerste debat (local versus global) wordt de vraag gesteld in welke mate nieuw wateronderzoek ons in staat stelt om watermanagement op grotere schaal te benaderen. Wanneer, en in hoeverre, zouden wereldwijde afspraken de traditionele lokale aanpak moeten vervangen of aanvullen? 

Schaalgrootte

Volgens Hoekstra en zijn co-auteurs accumuleren lokale waterproblemen steeds vaker tot risico's op veel grotere schaal. Niet voor niets zette het Wereld Economisch Forum in een rapport eerder dit jaar watercrises op nummer 1 in hun lijst van risico's voor de mondiale economie. Daarnaast zijn waterproblemen vaak helemaal niet zo lokaal als ze lijken. Slinkende grondwatervoorraden, dalende waterspiegels in rivieren en meren, en lokale watervervuiling zijn vaak verweven met de mondiale economie. Hoekstra: "Watergebruik en de gevolgen daarvan hangen steeds vaker samen met de productie van voedsel, katoen en biogewassen voor export. Internationale handelsverdragen moeten worden aangevuld met bindende afspraken over duurzaam watergebruik." 

Meer informatie 
Het artikel What scale for water governance: Fresh water goes global verschijnt op vrijdag 31 juli in Science (abonnement vereist).

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)