Europese Unie
Robotica
Patient

Zie Nieuws

Groot aandeel LEO Center for Service Robotics in Europees Horizon 2020-programma

Onderzoekers van de Universiteit Twente, actief binnen het LEO Center for Service Robotics, gaan de komende jaren aan de slag met drie grote Europese projecten op het gebied van robotica. De onderzoeksinstituten MIRA en CTIT van de UT haalden subsidie binnen voor drie onderzoeksprojecten, met een totale investeringsomvang van 16,9 miljoen euro. Het LEO Center for Service Robotics is een samenwerkingsverband van onderzoekers en ondernemers voor baanbrekende maatschappelijk relevante toepassing van robotica. Het is de eerste opgerichte center van robotica in Nederland (2008).  

“De toekenning van een substantieel bedrag uit het programma Horizon 2020 van de Europese Unie laat zien dat we met state-of-the-art innovatie bezig zijn, waarbij de maatschappelijke relevantie steeds leidend is”, aldus Prof. Stramigioli, voorzitter van LEO. “We zijn door de projecten in staat ons positie als topspeler op het gebied van robotica verder uit te bouwen, door te werken aan nieuwe technieken en nieuwe toepassingen.” 

Projecten 

Het eerste project is MURAB (MRI and Ultrasound Robotic Assisted Biopsy) en wordt geleid door de Robotics and Mechatronics-vakgroep, gecoördineerd door prof. S. Stramigioli. De onderzoekers werken aan het verbeteren van de precisie van diagnostische biopsieën en de effectiviteit van het werkproces, zodat het gebruik van dure MRI-apparatuur tot een minimum wordt beperkt waarbij de precisie van MRI-Ultrasound wel wordt gehandhaafd. Het project, dat onder de vlag van onderzoeksinstituut MIRA wordt uitgevoerd, heeft een omvang van 4,3 miljoen euro, waarbij 1,2 miljoen euro wordt gefinancierd door de EU aan de vakgroep RAM. In het project werkt de UT samen met het ZGT, UMC Nijmegen, Siemens en het Duitse KUKA Industrial Robots.

Het project DE-ENIGMA staat onder leiding van de Human Media Interactions-vakgroep (HMI) van het CTIT instituut voor ICT-onderzoek van prof. V. Evers en prof. D. Heylen. Het project moet er toe leiden dat kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) worden geassisteerd door een robot om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Het project duurt vier jaar en kent een omvang van 3,9 miljoen euro, waarvan 600 duizend euro voor de vakgroep HMI. 

De UT is tevens partner in het project SoftPro, Synergy-based Open-source Foundations and Technologies for Prosthetics and RehabilitatiOn, dat wordt gecoördineerd door het Italiaans Instituut voor Technologie (IIT). Het project richt zich op het verder ontwikkelen van soft skills van robots in medische toepassingen voor revalidatie. Nieuwe protheses, exoskeletons en hulpmiddelen werken daarbij nog beter samen met het menselijk lichaam. Namens MIRA maken Prof. S.Stramigioli, Prof. P. Veltink, Prof. J. Herder, Dr. Stienen and Prof. G. Krijnen onderdeel uit van het projectteam, dat 1,1 miljoen euro aan subsidie ontvangt voor haar deelname. Ook het Twente bedrijf Hankamp Rehab, dat deelneemt in het LEO Center for Service Robotics, is partner in het project met extra financiering. 

Robotica binnen Europese programma’s 

Traditioneel doet Twente het goed binnen de Europese onderzoeksprogramma’s op het gebied van ICT. Ook in KP7, de voorganger van het huidige programma Horizon2020, behoorde de Universiteit Twente tot de meest prominente deelnemers. Binnen Horizon 2020 heeft Robotica een nog voornamere plek gekregen. Het programma richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe generatie flexible robots (adaptable robots) op het gebied van industrie en service, die in staat zijn met mensen te communiceren in dagelijkse situaties. Daarbij gaat het bivoorbeeld om medische en hulpverleningsrobots, over industriële en service robots maar ook over cognitiefvaardige interactieve robots. De EU maakt binnen Horizon2020 de verdere ontwikkeling van key technologies mogelijk, en subsidieert projecten die gericht zijn op het introduceren, testen en valideren van innovatieve oplossingen in het gewone leven (real-world context). Het project DE-ENIGMA wordt gefinancierd uit het ICT-deelprogramma “Technologies for better human learning and teaching”, MURAB en SoftPro vallen onder het deelprogramma “Robotics”.

LEO Robotics 

De voorname plek in het subsidieprogramma van de EU onderstreept de kwaliteit van de activiteiten op het gebied van robotica in Oost-Nederland. Het LEO Center for Service Robotics is de netwerkorganisatie op het gebied van robotica in Oost-Nederland. In 2008 werd het center opgericht onder de naam RoMEch, sinds 2010 is de naam veranderd in LEO Center for Service Robotics.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)