HomeNieuwsScheidingstechnologie: een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en industriële toepassing
Tony Kiss

Scheidingstechnologie: een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en industriële toepassing Oratie Prof.dr.ir. Tony Kiss

Innovatie in scheidingstechnologie speelt een belangrijke rol in de verdere toepassing van duurzame bronnen voor energie en chemie. Prof.dr.ir. Kiss lichtte tijdens zijn oratie op donderdag 15 oktober de belangrijkste ontwikkelingen in zijn vakgebied toe. Toekomstige doorbraken in procesinnovatie zijn noodzakelijk om energie efficiëntie en kostenreductie te realiseren. Dat kan alleen als industrie en wetenschap samenwerken om snelle uitbreiding van het gebruik van bio-based chemicaliën en energie te bevorderen. 

Prof.dr.ir. Tony Kiss, sinds eind 2014 verbonden aan de Universiteit, heeft die samenwerking in zijn werk een prominente plek gegeven. Naast zijn hoogleraarschap bij de vakgroep Sustainable Process Technology van de UT is hij werkzaam als senior project manager in Process Technology SRG bij AkzoNobel. Beide functies combineert hij in deeltijdfuncties. “Mijn werk en onderzoek moet elementen bevatten met fundamentele relevantie en tegelijkertijd toepassingsgericht zijn”, vatte Kiss zijn missie samen. “We hebben behoefte aan een nauwe samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoekers en het bedrijfsleven, om te zorgen voor toepassingsgerichte vaardigheden bij studenten, hoogopgeleid talent voor bedrijven en open innovatieprojecten die bijdragen aan groei. De bruggen die we moeten bouwen, zijn nodig in zowel scheidingstechnologie als in het bredere vakgebied van procestechnologie.”

Kansen voor innovatie

Kiss memoreerde in zijn oratie naar een aantal mogelijkheden die hij ziet voor zijn vakgebied. De eerste is het vergroten van energie-efficiency in het scheidingsproces, niet alleen door het verbeteren van het operationele proces maar ook door meer fundamentele wetenschappelijke doorbraken. De kosten van het omzetten van biomassa in chemicaliën en energie, is het proces van scheiding en purificatie verantwoordelijk voor 60 tot 80 procent van de totale kosten. Bij meer traditionele (petroleum) bronnen gaat dat om circa 40 tot 50 procent. Het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van scheidingsprocessen zorgt voor een flinke kostenreductie, waarbij het gebruik van bio-based energie en chemicaliën steeds toegankelijker wordt.

Een ander belangrijk onderdeel van het werk van Kiss bij de SPT-vakgroep in de komende tijd, is het ontwikkelen van bio-based chemicaliën en energie. Op dat vlak is er nog veel progressie te maken, bij het ontwikkelen van biobrandstoffen, raffinage van biomassa en het introduceren van nieuwe scheidingsmethoden. Die nieuwe scheidingsprocessen leiden tegelijkertijd tot beter gebruik van afvalproducten tot nieuwe materialen en producten. De traditionele en innovatieve processen bieden voldoende handvaten om het aandeel afval te verminderen. Zo kan het gebruik van water, een steeds schaarser wordende grondstof, flink worden gereduceerd.

Over Tony Kiss

Prof.dr.ir. Tony Kiss – geboren en getogen in Transsylvanië (Roemenië) behaalde zijn BSC en MSc in Chemical Engineering aan de Universiteit van Cluj-Napoca. Zijn PhD in Chemical Engineering haalde hij bij de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij promoveerde onder begeleiding van prof. Piet Iedema en Alexandre Dimian. Kiss werkte als PostDoc bij DeltChemTech (TU Delft) met prof. Johan Grievink op het gebied van Process Systems Engineering, om vervolgens terug te keren als PostDoc onderzoeker aan de UvA. Met prof. Gadi Rothenberg werkte hij daar op het gebied van Process Intensification and Catalysis. De afgelopen tien jaar is hij verbonden aan AkzoNobel Chemicals, waar hij werkzaam is als (senior) projectleider en RD&I specialist. In 2013 ontving Kiss de Hoogewerff Jongerenprijs – een prestigieuze onderscheiding voor jonge wetenschappers. In datzelfde jaar ontving hij de AkzoNobel Innovation Excellence Award voor de meest succesvolle industriële innovatie.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)