HomeNieuwsPositieve gezondheid, naar een bloeiende samenleving

Positieve gezondheid, naar een bloeiende samenleving Prof. Walburg (UT) presenteert nieuw boek tijdens congres

Op 15 oktober, tijdens het Tweede Congres Positieve Psychologie in Bussum presenteert prof dr. Jan Auke Walburg zijn nieuwste boek “Positieve gezondheid, naar een bloeiende samenleving”. Walburg pleit voor belangrijke en wezenlijke innovaties in het denken over gezondheid en in de praktijk van de zorg.   

Investeren in behoud van gezondheid

Alle middelen in de zorg gaan nu naar het opsporen en bestrijden van ziekte. Walburg pleit er voor veel meer te investeren in het behoud van gezondheid.  “Gezondheid” zo stelt hij “is het vermogen van mensen om tot bloei en ontwikkeling te komen en om verstoringen zoals ziekte te voorkomen”. Bloei of floreren gaat over het kunnen benutten en ontwikkelen van sociale, mentale en fysieke vermogens. Die ontwikkeling geeft mensen plezier en een gevoel van welbevinden, leidt tot goede prestaties op school en op het werk en geeft richting en hoop aan gemeenschappen.

Positieve gezondheid

Om mensen gezond te houden is het niet genoeg om alleen ziekte te bestrijden en de daaraan verbonden kosten.  Een vernieuwend beleid vergt een kijk op gezondheid die sociale en mentale gezondheid even belangrijk vindt als fysieke gezondheid. Dat beleid vraagt aandacht voor het behoud van gezondheid gedurende de gehele levensloop, om te beginnen voor de geboorte. Betrokkenheid van andere partijen is nodig, dus niet alleen van  patiënten en zorginstellingen. Gemeentes, scholen en bedrijven Kunnen veel meer investeren in gezondheid. De bestaande zorgpartijen zoals patiëntverenigingen, zorginstellingen of verzekeraars zijn niet goed in staat om deze belangrijke omslag te maken omdat zij te zeer vastzitten in de bestaande belangen. Hun inbreng en hun innovaties richten zich op de zorgprocessen en niet op wat gezond houdt. Aldus Walburg.“Verandering kunnen we verwachten van de gemeentes die een nieuwe speler zijn in het domein van gezondheid”. In zijn boek gaat Walburg in op de manier waarop in de levensloop gezondheid versterkt kan worden door mensen zelf, door opvoeders, scholen, gemeentes  en werkgevers en laat hij toepassingen zien voor de zorg.

Walburg overhandigt zijn boek “Positieve gezondheid, naar een bloeiende samenleving” aan de wethouder Hans Adriani van de gemeente Nieuwegein vanwege zijn pioniers activiteiten op het gebied van gezondheid.

Jan Auke Walburg is verbonden aan de universiteit van Twente (Instituut IGS) en bezet de Trimbos-leerstoel Positieve psychologie, voor de opleiding Psychologie. Voor zijn hoogleraarschap was hij directeur van het Trimbos-instituut en van de Jellinek. Zijn projecten de universiteit gaan vooral over integrale toepassingen van positieve psychologie en gezondheid op scholen, op het werk en in gemeentes en de zorg.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)