Zie Nieuws

Technische Geneeskunde uitgegroeid tot volwaardige discipline “Nederland heeft op termijn behoefte aan duizenden Technisch Geneeskundigen”

Afgelopen week studeerde de tweehonderdste student Technische Geneeskunde af aan de Universiteit Twente. Wat in 2003 begon met twee woorden op papier – ‘Technische’ en ‘Geneeskunde’ – is, anno 2015, uitgegroeid tot een volwaardige discipline. De vraag naar stagiairs overstijgt het aanbod, de medische wereld heeft de Technisch Geneeskundigen hartstochtelijk omarmd en de beroepsperspectieven van de afgestudeerden zijn meer dan goed. Sinds 2014 heeft de overheid de competenties van de beroepsgroep, door toevoeging in de wet BIG, erkend en hebben afgestudeerden de bevoegdheid om zelfstandig patiënten te behandelen. 

In 2003 is de Universiteit Twente gestart met de opleiding Technische Geneeskunde. Idee achter de studie is dat de oprukkende technologie in de gezondheidszorg vraagt om professionals die diepgaande kennis van technologie en geneeskunde weten in te zetten voor de verbetering van de zorg voor patiënten. De opleiding werd aanvankelijk met de nodige scepsis ontvangen, maar deze is geleidelijk omgeslagen in enthousiasme.

De Technisch Geneeskundigen hebben zich inmiddels in de praktijk bewezen en er is een grote vraag naar afgestudeerden. Het leeuwendeel van de afgestudeerden heeft binnen enkele maanden een betaalde baan op niveau en de Universiteit Twente kan de vraag naar stagiairs al lange tijd niet meer aan. Er is meer vraag dan er überhaupt studenten zijn. Ook voor studenten die nu bezig zijn, of nog willen beginnen, zijn de beroepsperspectieven erg goed. Volgens Heleen Miedema, opleidingsdirecteur van de studie heeft Nederland op termijn namelijk behoefte aan duizenden Technisch Geneeskundigen. “Je ziet dat, net zoals bij alle goede ideeën zoals de smartphone, het aanbod de vraag genereert. Toen de opleiding werd opgericht vroegen velen zich af of de technisch geneeskundigen werkelijk de problemen rondom het gebruik van technologie in de gezondheidszorg gingen oplossen. De eerste lichtingen TG’ers hebben zich in de praktijk bewezen en sindsdien zijn veel partijen om.” Als belangrijkste succesfactor noemt Miedema de kwaliteit van de studenten en de alumni. “Ik heb groot respect voor ze.”

Sinds de overheid de competenties van de beroepsgroep, door toevoeging in de wet BIG, heeft erkend, hebben afgestudeerden de bevoegdheid om zelfstandig patiënten te behandelen. Hierdoor kunnen TG’ers de technologie die ze ontwikkelen of verbeteren ook daadwerkelijk zelfstandig in de praktijk inzetten. 

Verschillende posities

In 2009 studeerde de eerste Technisch Geneeskundige af en in 2011 vond de eerste TG-promotie al plaats. Momenteel zie je de alumni op veel verschillende posities in de gezondheidszorg, de wetenschap en het bedrijfsleven. 75 procent is werkzaam bij topklinische en academische ziekenhuizen (waarvan 86 procent in een academisch ziekenhuis). Miedema: . “Als ik bijvoorbeeld in het AMC kom, dan heb ik regelmatig het idee dat ik op een reünie ben beland.” Ongeveer 65 procent van de alumni volgt, of volgde, een promotietraject. Er zijn inmiddels zes klinische TG-Fellows in Nederland werkzaam, Technisch Geneeskundigen die zich bekwamen in het inzetten van nieuwe en bestaande technologie ter optimalisatie of vernieuwing van diagnostische of therapeutische trajecten. Miedema verwacht dat binnen tien jaar een van haar Technisch Geneeskundigen het tot hoogleraar schopt. 

Prof.Dr. G.P. Vooijs Award

Alumni van de opleiding hebben vijf jaar geleden een professionele beroepsvereniging opgericht: de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG), die onder meer de belangen van de beroepsgroep behartigt, de kwaliteit van de medische verrichtingen waarborgt en zorgt voor kennisdeling. Afgelopen vrijdag organiseerde de vereniging haar vijfde jaarcongres. Tijdens dit congres werd voor de derde keer de Prof.Dr. G.P. Vooijs Award uitgereikt. Deze prijs – vernoemd naar professor Peter Vooijs die als medisch directeur de basis legde voor de professionalisering in de praktijk van de technisch geneeskundigen – is bestemd voor het meest klinisch relevante afstudeeronderzoek van het afgelopen jaar. De prijs ging naar Merel Boers die in het AMC onderzoek deed naar het kwantificeren van de hoeveelheid bloed die in de schedel vrijkomt bij een hersenbloeding. Ze ontwikkelde en implementeerde een nieuwe volautomatische analysemethode die de hoeveelheid bloed, de locatie van het bloed en de concentratie van het bloed kan bepalen. Met deze gegevens kan de TGer onder meer beter diagnoses stellen en het risico van complicaties inschatten. 

Tweehonderdste afstudeerder

Afgelopen week behaalde Roelant Eijgelaar zijn mastertitel. Hij was hiermee de tweehonderdste afstudeerder van de opleiding. Eijgelaar werkte aan een methode om met behulp van MRI scans 3D beelden van de lever te creëren. Deze beelden kunnen worden ingezet om een leveroperatie beter voor te kunnen bereiden en om, indien nodig, tijdens een operatie het behandelplan aan te passen en daarmee de kwaliteit van de ingreep te verhogen.