HomeNieuwsMarina van Damme-beurs voor Susan Roelofs

Marina van Damme-beurs voor Susan Roelofs

De Marina van Damme-beurs voor vrouwelijk toptalent gaat dit jaar naar Susan Roelofs. Ze ontving de beurs, die voor de 11e keer werd uitgereikt, op donderdag 16 mei tijdens de Innovatielezing van de Universiteit Twente. Aan de beurs is een geldbedrag van € 9.000,- verbonden. Roelofs wil de beurs besteden aan twee zaken. Ten eerste een verblijf aan de Amerikaanse universiteit MIT in Boston, ter verbreding van haar promotieonderzoek naar de ontzouting van water op microschaal. Het tweede is het uitvoeren van een markt- en haalbaarheidsonderzoek voor een mogelijke start van een spin-off bedrijf.

Roelofs, die aan de UT Technische Natuurkunde heeft gestudeerd, startte in 2010 haar promotieonderzoek bij de BIOS Lab-on-a-chip groep (MESA+) van professor Albert van den Berg. Dr. Mathieu Odijk begeleidt haar dagelijks in dit traject. Haar onderzoek spitst zich toe op het ontzouten van water op microschaal met als toepassingsgebieden de drinkwatervoorziening en de medische diagnostiek. Om analyses van biologische samples te kunnen uitvoeren moet er vaak eerst ontzouting plaatsvinden. Roelofs: “Ik werk aan een techniek waarbij individuele druppels worden ontzout op een glazen chip. Op een glazen chip kunnen 10.000 druppels per seconde worden gegenereerd. Hierdoor zijn hogere productiesnelheden mogelijk.”

De Marina van Damme-beurs kan haar helpen bij het verwezenlijken van haar droom: een spin-off bedrijf vanuit de UT starten gericht op het ontwikkelen van ontzoutingstechnieken op chips.

De jury vond unaniem: “Susan Roelofs heeft de beste kaarten in handen om haar ideeën tot grote maatschappelijke waarde te brengen. De mogelijke toepassingen van de gekozen techniek binnen de medische diagnostiek en de drinkwatervoorziening spreken ons bijzonder aan. Het serieuze streven van Roelofs om de opgedane kennis op de markt te brengen via een spin-off vanuit de UT maakt het verhaal compleet.”

Marina van Damme-beurs
De Marina van Damme-beurs, een bedrag van € 9.000 en een kunstwerk, is dit jaar voor de 11e keer uitgereikt. De beurs wordt ter beschikking gesteld door dr.ir. Marina van Damme, die in 1965 de eerste persoon en vrouwelijke ingenieur was die promoveerde aan de toenmalige TH Twente. De beurs wordt jaarlijks uitgereikt door de Stichting Universiteitsfonds Twente. De uitreiking vond op 16 mei plaats tijdens het programma van de UT Innovatielezing.