HomeNieuwsNieuw lichtsysteem verbetert concentratie schoolkinderen

Nieuw lichtsysteem verbetert concentratie schoolkinderen

Universiteit Twente en Philips onderzoeken samen de effectiviteit van een lichtsysteem dat Philips speciaal voor scholen heeft ontwikkeld. De leerkracht kan zowel de lichtsterkte als de kleurtemperatuur van het systeem aanpassen aan de activiteit in de klas. Wat blijkt: kinderen uit klassen waar het systeem is toegepast, scoren meteen gemiddeld 8,7 procent hoger op een concentratietoets, maar belangrijker nog, de concentratie neemt nog verder toe. Een maand later scoren de leerlingen zelfs gemiddeld 13,6 procent hoger.

Philips onderzoekt in samenwerking met de vakgroepen Educational Organisation and Management en Marketing Communicatie en Consumentenpsychologie van de Universiteit Twente hoe verlichting op school kan bijdragen aan het leerproces van kinderen in het basisonderwijs. Het onderzoek vindt plaats bij de Veldvest-basisschool in het Brabantse Wintelre en maakt gebruik van een nieuw lichtsysteem van Philips, genaamd SchoolVision. Uit de eerste onderzoeksresultaten, die zich richten op het concentratievermogen bleek dat licht direct en blijvend invloed heeft op de concentratie van kinderen. Kinderen uit klassen waar het systeem is toegepast scoren meteen gemiddeld 8,7 procent hoger op een concentratietoets. Bovendien neemt de invloed toe in de eerste maand na installatie van het lichtsysteem. Na een maand scoren de leerlingen zelfs gemiddeld 13,6 procent hoger. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat kinderen die minder goed begrijpend kunnen lezen met het nieuwe lichtsysteem direct gemiddeld 10,3 procent hoger scoren op een concentratietoets dan zonder het nieuwe lichtsysteem.

This macro does not provides rendering in WYSIWYG editor

Video: SchoolVision (bron: Philips)

PRAKTIJKERVARING

De eerste onderzoeksresultaten sluiten aan bij de ervaringen uit de praktijk van de schoolleiding. Jane van der Heijden, directrice van Veldvest-basisschool Wintelre: "In de ochtend beginnen we met een helder licht dat energie opwekt en we eindigen de dag meestal met warm licht dat rust geeft en waarbij een goed gesprek of creatieve activiteiten mogelijk zijn. Die wisseling van licht wordt zowel door leerlingen als leerkrachten gewaardeerd. Dat stemt ons positief over het effect van SchoolVision-verlichting in onze klassen."

HET ONDERZOEK

Het uitgangspunt van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen op het weinig onderzochte onderwerp van licht en leren. De onderzoekvraagstelling luidt: 'Kan variatie in sterkte en kleur van licht een positieve bijdrage leveren aan concentratie, het gedrag, het welbevinden en de leerprestaties van kinderen op de basisschool?' Het systeem werd geïnstalleerd in november 2009. Sinds december 2009 vinden concentratie- en waarderingstesten plaats. Naast basisschool Wintelre neemt basisschool De Rank in Veldhoven als referentieschool deel aan het SchoolVision-project. In totaal nemen 98 leerlingen verdeeld over twee scholen en vier groepen deel aan het onderzoek dat driekwart jaar duurt.

SCHOOLVISION

SchoolVision-verlichting is een verlichtingssysteem waarmee zowel de lichtsterkte als de kleurtemperatuur kan worden aangepast aan de activiteit in de klas. Leerkrachten kunnen met een controlepanel het licht aanpassen aan de situatie. Zij kunnen kiezen tussen de instelling 'Energie', 'Rust', 'Standaard' of 'Concentratie'.

De onderzoeksmethode van Universiteit Twente bestaat uit verschillende fases en metingen. De onderzoekers testen de hypothese dat bepaald licht de concentratie verbetert, rusteloosheid reduceert en de motivatie vergroot. De vervolgstappen in de studie kijken naar de langetermijneffecten van licht op de motivatie, het welbevinden en de leerprestaties van kinderen. In september zullen de finale onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.