Nieuws

In Memoriam campuspionier prof. Jan Schuijer

Een echte campuspionier is niet meer. Op 22 februari is, op 96-jarige leeftijd, overleden prof.dr. Jan Schuijer, emeritus-hoogleraar macromoleculaire chemie en technologie en oud-decaan van de faculteit Chemische Technologie. Velen zullen zich Jan Schuijer vooral herinneren als de ‘campusdecaan’, in de vroege jaren van de Technische Hogeschool Twente. De campus, als unieke gemeenschap, moest een belangrijke rol gaan spelen in de vorming van de studenten. Het was aan de campusdecaan om dit gestalte te geven.

Zo heeft Jan Schuijer veel betekend voor het vormgeven van het culturele leven op de campus, reden waarom later ook een Schuijer Campus Cultuurprijs in het leven is geroepen. Om studenten van meet af aan te betrekken bij de campusgedachte, was er zelfs enige tijd de verplichting om op de campus te gaan wonen in de eerste twee jaar van hun studie. De levendige campus zoals wij die vandaag kennen, is mede te danken aan het pionierswerk van Jan Schuijer. Tot op hoge leeftijd is hij betrokken gebleven bij de Universiteit Twente. Vele UT’ers en oud-UT’ers zullen met warme gevoelens aan hem terugdenken. De Universiteit Twente wenst zijn naasten veel sterkte in de komende tijd.