Albert van den Berg
Artists impression van bloedvaten op een chip gemaakt van stamcellen.

Zie Nieuws

Albert van den Berg ontvangt voor de tweede keer prestigieuze ERC Grant 2,25 miljoen euro Europese onderzoekssubsidie voor ontwikkeling bloedvaten op een chip

UT-hoogleraar Albert van den Berg heeft voor de tweede keer een prestigieuze ERC Advanced Grant van de Europese Unie in de wacht gesleept. Deze beurs geldt als zeer prestigieus. In de huidige ronde ontvangt Van den Berg met een select gezelschap van Nederlandse onderzoekers de tweede ERC Advanced Grant. Dat iemand voor de tweede keer deze beurs ontvangt, was in Nederland tot dit jaar slechts één keer voorgekomen. Van den Berg krijgt 2,25 miljoen euro onderzoekssubsidie die hij samen met andere stafleden uit zijn onderzoeksgroep onder meer zal gebruiken om bloedvaten op een chip te kweken, gemaakt van ‘geherprogrammeerde’ menselijke stamcellen. De bloedvaten zal hij vervolgens inzetten om ziektemodellen te ontwikkelen waarmee het ontstaan van trombose en hersenziektes als Alzheimer en MS beter onderzocht kan worden.

Door kleine organen op een chip te kweken kun je eenvoudiger en veiliger nieuwe medicijnen testen en onderzoek doen naar het ontstaan van ziektes. Bovendien is het een goede methode om het aantal proefdieren dat voor medisch onderzoek wordt gebruikt terug te dringen. De organen op chips zijn kleine apparaatjes die levende cellen nauwkeurig nabootsen en waaraan je nauwkeurig kunt meten.

Geherprogrammeerde stamcellen

Albert van den Berg, die is verbonden aan de UT-onderzoeksinstituten MIRA en MESA+, zal zijn beurs inzetten om driedimensionale bloedvaten op een chip te kweken. Een van de vernieuwende onderdelen van dit onderzoek is dat hij hiervoor menselijke geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSC) zal gebruiken waarvoor de expertise van prof. Mummery zal worden ingezet. Dit zijn normale cellen, die zijn ‘geherprogrammeerd’ tot stamcellen: cellen die de mogelijkheid hebben om tot allerlei verschillende weefsels uit te groeien afhankelijk van de manier waarop je ze kweekt. Aan het gebruik van deze stamcellen kent geen ethische bezwaren en ze maken het mogelijk om organen te kweken van patiënteigen materiaal. 

Trombose, Alzheimer en MS

Van den Berg zal in het onderzoek een nieuwe methode ontwikkelen om de bloedvaten in 3D op een chip te printen. Hij maakt daarbij gebruik van de onderzoeksfaciliteiten van het MESA+ Nanolab en MIRA van de UT. De bloedvaten zal hij vervolgens gebruiken om onderzoek te doen naar trombose (bloedpropjes die in aders kunnen ontstaan en die als ze losschieten dodelijk kunnen zijn) en om een model van de bloed-hersenbarrière te ontwikkelen (dit is de natuurlijke barrière die bloed en hersenvocht van elkaar gescheiden houdt). Hiermee kan hij onderzoeken hoe nanodeeltjes, eiwitten en witte bloedcellen de barrière oversteken. Dit is relevante kennis om beter inzicht te krijgen in hersenziektes als Alzheimer en Multiple Sclerose (MS).

Albert van den Berg

Prof. dr. ir. Albert van den Berg is werkzaam als hoogleraar bij de BIOS/Lab-on-a-Chip groep (onderdeel van UT-onderzoeksinstituten MESA+ en MIRA) en als wetenschappelijke directeur van UT-onderzoeksinstituut MIRA. In 2008 ontving hij voor de eerste keer een ERC Advanced Grant.

Van den Berg sleept voor de tweede keer deze beurs in de wacht met het project dat hij Vescel heeft gedoopt: (Vascular Engineering on chip using differentiated Stem Cells). Het project verenigt de onderzoeksterreinen van de onderzoeksinstituten waarvoor hij werkzaam is: de nanotechnologie (MESA+) en de biomedische technologie (MIRA). Het programma zal naar verwachting na de zomer van start gaan na afronding van contractformaliteiten.

Van den Berg geldt als een van de meest vooraanstaande wetenschappers van Nederland. Zo ontving hij de Simon Stevin Meester onderscheiding (de hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse technische wetenschappen) en de Spinozapremie (de hoogste wetenschappelijke onderscheiding die Nederland kent). Van den Berg is tevens één van de initiatiefnemers van het recent aangekondigde onderzoeksconsortium hDMT (Institute for human Organ and Disease Model technologie). Volgens Van den Berg kan de oprichting hiervan Nederland naar de wereldtop brengen in het orgaan-on-a-chip onderzoek. 

ERC Advanced Grant

De Advanced Grant van de European Research Council is een prestigieuze persoonsgebonden Europese subsidie. Bij de toekenning ervan wordt niet alleen naar een ingediend onderzoeksvoorstel gekeken, maar ook naar de kwaliteiten van de onderzoeker en van het onderzoek dat hij eerder heeft verricht. 

Contactpersoon voor de pers

Jochem Vreeman (06 12 22 12 53) / Joost Bruysters (06 1048 8228).