HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenDecanen Bart Koopman en Freek van der Meer gaan op voor een tweede termijn

Decanen Bart Koopman en Freek van der Meer gaan op voor een tweede termijn

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft Prof.dr.ir. H.F.J.M (Bart) Koopman en Prof.dr. F.D (Freek) van der Meer benoemd voor een tweede termijn als decaan, respectievelijk van de faculteiten Engineering Technology (ET) en Geo-information Science and Earth Observation (ITC).

“Met het benoemen van Bart en Freek voor een tweede termijn zorgen we voor continuïteit binnen onze organisatie. Dat is een belangrijk gegeven gelet op de uitdagingen waar we als universiteit voor staan”, aldus Tom Veldkamp, rector magnificus van de Universiteit Twente. “Bart straalt rust uit en wordt zeer gewaardeerd zowel binnen als buiten de faculteit. Hij is oplossingsgericht en geeft mensen de ruimte om met initiatieven te komen. Freek heeft een groot hart voor medewerkers en studenten, is benaderbaar en heeft een belangrijke rol gespeeld in de initiatieven om de faculteit ITC toekomstbestendig te maken.”

Bart Koopman startte in april 2020 in zijn rol als decaan bij de faculteit Engineering Technology. Daarvoor was hij werkzaam als hoogleraar Biomechanical Engineering en gaf hij leiding aan de gelijknamige vakgroep. Hij was tevens lid van het MT van het TechMed Centre van de UT.

Bart Koopman over zijn herbenoeming: “De eerste termijn begon met Covid, nu bij het begin van de tweede termijn staan we voor heel andere uitdagingen. Ik zal er met plezier aan werken, mede door de steun die ik ervaar van collega’s en vanuit de faculteit, en ik heb er vertrouwen in dat we het samen kunnen oplossen”

Tegelijkertijd met Bart startte Freek van der Meer als decaan bij de faculteit Geo-information Science and Earth Observation, ITC. Op dat moment maakte hij reeds deel uit van het bestuur van de faculteit, als portefeuillehouder onderwijs en capacity development. Tevens bekleedde hij de leerstoel Geothermal Energy and Earth Resources.

Freek van der Meer over zijn herbenoeming: “Het is een eer om een tweede termijn te mogen vervullen als Decaan van ITC en vanuit die rol als penvoerder voor UCT en Pre-U. ik blijf me inzetten voor samenwerking met de andere faculteiten, instituten en eenheden van de UT en onze vele partners zowel regionaal, nationaal als internationaal. Ik zal met positieve energie en intrinsieke motivatie blijven bijdragen aan het UT-wij-gevoel.”

Het College van Bestuur heeft in de afgelopen vier jaar op plezierige en constructieve wijze nauw samengewerkt met beide decanen, en kijkt er naar uit om dat ook in de komende vier jaar voort te zetten.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)