HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenUniversiteiten spreken zich gezamenlijk uit over internationalisering

Universiteiten spreken zich gezamenlijk uit over internationalisering

Aanstaande donderdag, 15 juni, spreekt de Tweede Kamer over internationalisering in het hoger onderwijs. De UT heeft samen met de andere Nederlandse universiteiten input geleverd aan leden van de Tweede Kamer voor dit debat. Internationalisering is essentieel voor het geven en doen van onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit, terwijl we ook de knelpunten erkennen die internationalisering op dit moment met zich meebrengt.

In de notitie aan de Tweede Kamer geven de universiteiten, verenigd in Universiteiten van Nederland, een viertal adviezen mee:

  • Laat de sector verantwoordelijkheid dragen bij de regie op instroom en laat universiteiten en hogescholen zorgdragen dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen;
  • Bied internationale studenten de mogelijkheid om Nederlands te leren;
  • Zorg dat ook Nederlandse studenten gedurende hun studie werken aan hun Nederlandse taalvaardigheid
  • Investeer samen met onderwijsinstellingen en (regionale) overheden in het vergroten van de kans dat internationale studenten na hun studie blijven.

Wij onderschrijven de input van Universiteiten van Nederland ten behoeve van het Kamerdebat van harte. De UT heeft zelf een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming hiervan. Dat hebben we gedaan omdat we het als technische universiteit erg belangrijk vinden dat we de Nederlandse samenleving blijven voorzien van hoogopgeleid talent met een High Tech Human Touch, en de meest actuele en relevante inzichten op het gebied van onderzoek en innovatie. Als universiteit in een grensregio willen we bijdragen aan een sterke (eu)regionale economie en arbeidsmarkt en zien we in de praktijk iedere dag de meerwaarde van internationale studenten, collega’s, alumni en kennis voor onze regio.

De notitie van Universiteiten van Nederland is online te lezen (in het Nederlands). Meer achtergrondinformatie over internationalisering vind je op onze Topic-pagina.