HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenCO2-voetafdruk 2022: sterke daling gerapporteerde uitstoot door groene elektriciteit

CO2-voetafdruk 2022: sterke daling gerapporteerde uitstoot door groene elektriciteit

Het CO2-voetafdrukrapport van de Universiteit Twente over 2022 is beschikbaar. In het rapport, dat de UT sinds 2014 jaarlijks opstelt, is alle informatie te vinden over uitstoot veroorzaakt op de campus zelf, maar ook door externe leveranciers, woon-werkverkeer en dienstreizen. In 2022 is de gerapporteerde CO2-uitstoot sterk gedaald, met name doordat de UT sinds dit jaar groene elektriciteit inkoopt en de uitstoot door gasgebruik volledig compenseert. De UT blijft zich inzetten voor het verder verlagen van de uitstoot en het verminderen van het energieverbruik op de campus.

TOTALe CO2-voetafdruk 2022

CO2-voetafdruk 2018-2022

Forse daling

De gerapporteerde CO2-uitstoot van de UT is gedaald van 19,1Kton in 2021 naar 6,6 Kton in 2022. Het grootste deel van die daling is te verklaren doordat de UT sinds 2022 groene elektriciteit inkoopt via garanties van oorsprong (GVO’s) en de uitstoot door gasverbruik compenseert door Vrijwillige Emissie Reductie (VER)-certificaten. Daarnaast is ook de uitstoot door mobiliteit gedaald. Dat komt doordat het aantal vliegreizen in 2022 nog altijd lager was dan in 2019 (het laatste jaar voor corona) en doordat uitstoot door woon-werkverkeer afnam (zie kader).

Minder verbruik, meer opwekking

“We zijn blij dat we nu groene elektriciteit inkopen en de uitstoot door ons gasgebruik compenseren”, zegt Brechje Marechal, Beleidsadviseur milieu en duurzaamheid. “Maar compensatie van uitstoot is geen eindoplossing, voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom blijven we inzetten op minder verbruik en meer opwekking op de campus.” Ook op andere manieren werkt de UT aan het verder verminderen van de uitstoot. “Bijvoorbeeld door duurzaamheidseisen op te nemen in nieuwe aanbestedingstrajecten, voor zakenreizen binnen Europa de trein te promoten met de Train Map en door werklunches standaard vegetarisch te maken. Binnen de dienst Campus & Facility Management -maar ook daarbuiten- is hier veel aandacht voor, dus daar gaan we de komende jaren mee door.”

Over het CO2-voetafdrukrapport

Sinds 2014 publiceert de UT jaarlijks een rapport over onze CO2-voetafdruk. Doel is transparantie over onze impact en het verkrijgen van inzicht in oorzaken en verbeterpunten. CO2-gegevens worden verzameld en opgeslagen in het nieuw ontwikkelde Carbon Platform, met als doel de frequentie van gegevensverzameling te verhogen en een betere monitoring mogelijk te maken, de communicatie te verbeteren en meer impactvolle beleidsmaatregelen te creëren.

De data in scope 3 is gebaseerd op informatie die externe partners aanleveren. Doordat steeds meer van onze partners data aanleveren en die steeds preciezer wordt, kan dit leiden tot een stijging in de gerapporteerde uitstoot. Ook is de data soms een zo goed mogelijke schatting: de uitstoot over woon-werkverkeer is bijvoorbeeld gebaseerd op een survey over het reisgedrag van personeel en studenten. Omdat deze in 2022 voor het eerst in 10 jaar is gehouden, is er een flinke verandering ten opzichte van vorige jaren. Dit leidt tot een daling van de gerapporteerde uitstoot, met name doordat studenten aangaven veel minder vaak met de auto naar de campus te komen dan 10 jaar geleden.

Gas, warmte en stroom

Het gasverbruik op de UT is met ruim 29% gedaald sinds 2019, dankzij verschillende besparende maatregelen en het aansluiten van enkele gebouwen op het regionale warmtenet in plaats van gas gestookte verwarming. Het grootste deel van het resterende gasverbruik komt voor rekening van de bevochtiging van de lucht in laboratoria. CFM onderzoekt momenteel of hier een alternatief voor is.

Het verbruik van warmte uit het warmtenet (+17%) en elektriciteit (+6%) is sinds 2019 wat toegenomen. Het warmteverbruik kan worden verklaard doordat meer gebouwen zijn aangesloten op het warmtenet en door toegenomen ventilatie-eisen tijdens de coronapandemie. De groei in het stroomverbruik kan worden toegeschreven aan een verdere groei van de universiteit. De komende tijd worden verdere stappen gezet op het gebied van de efficiëntie van technische installaties. Een andere belangrijke stap is inzetten op gedragsverandering, zoals het meer gebruiken van de standby-modus van onderzoeksapparatuur waar mogelijk, het sluiten van zuurkasten en het uitzetten van lampen en beeldschermen.

Tussen 2005 en 2020 is het stroomverbruik op de UT met ruim 39% gedaald, ondanks een forse groei van het aantal medewerkers en studenten in die periode.

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar het SEE programma!
Stuur een email