HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenInzet op technisch talent krijgt impuls door Regio Deal

Inzet op technisch talent krijgt impuls door Regio Deal

De Twentse vlag mag opnieuw uit. De Regio Deal die Twente Board heeft aangevraagd namens de ondernemers, gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen en andere betrokken partijen in Twente, is gehonoreerd. Dat betekent dat Twente nog eens maximaal 25 miljoen euro kan investeren in de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio, waaronder ook een stevigere inzet op het werven technisch talent door de onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs. 

Brede welvaart is door minister Hanke Bruins Slot tot een centraal thema benoemd in de nieuwe ronde Regio Deals. Brede welvaart, in Twente beter bekend als het Bruto Twents Geluk omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid. De Brede Welvaart en daarmee ook het Bruto Twents Geluk, gaat niet alleen over de huidige situatie, maar speelt juist in op de toekomst en biedt ruimte om in te spelen op uitdagingen.

Nog meer impact maken

 “Met deze nieuwe ronde van Regio Deals kunnen we op thema’s die in Twente een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, nog meer impact maken”, zegt Twente Board-voorzitter Wim Boomkamp. “We willen met elkaar hard gaan werken om de druk op het regionale bedrijfsleven te verlichten. Denk hierbij aan het verduurzamen van de energievoorziening en het toekomstbestendig houden van het (mkb) bedrijfsleven, aan het vergroten van de instroom van het aantal technische studenten en het zo goed mogelijk gebruik maken van het beschikbare arbeidspotentieel in de regio en in de grensregio een nog betere samenwerking met Duitsland.” Een ander belangrijk thema is de toegankelijkheid van de zorg. “Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is het belangrijk om nog beter samen te werken in de zorgketen. En nog meer te investeren in het concept Positieve Gezondheid. Hierbij staan preventie, vroeg-signalering/diagnostiek, innovaties bij mensen thuis, zorg op afstand en scholing van zorgpersoneel centraal."

Groene technologische topregio

Vinod Subramaniam, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente: “De vraag naar gekwalificeerd technisch personeel zal de komende jaren blijven groeien. Dat is niet alleen een uitdaging voor het bedrijfsleven, het vormt mogelijk ook een knelpunt in het licht van de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. Het is daarom van groot belang dat jongeren kiezen voor een studie in techniek en ict. Als onderwijsinstellingen kunnen we met de impuls door de Regiodeal nog meer scholieren interesseren voor de technische opleidingen. Daarmee dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Twente als groene technologische topregio.”

Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Uit de keuze voor de voorstellen blijkt dat het Rijk de innovatiekracht van Oost-Nederland omarmt voor het aanpakken van de grote opgaven in het regeerakkoord. Met deze financiële impuls vanuit het Rijk en de cofinanciering vanuit de regio kunnen we vaart maken in de ontwikkeling van technologie en innovaties die bijdragen aan de brede welvaart in onze samenleving. Deze regio is sterk in: veilig en duurzaam voedsel, gezondheidszorg, digitalisering, schone energie en circulaire economie. Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze bedrijven in de medische technologie die met hun innovaties bijdragen aan verbeteringen in de gezondheidszorg. Daar heeft heel Nederland baat bij. Als provincie zijn we daarom opnieuw graag partner van de Regio Deal."

“In Twente hebben we veel uitdaging op de bestaande bedrijventerreinen op het gebied van onder meer energietransitie en verduurzaming. Met de steun van de Regio Deal willen we nu echt werk maken om als ondernemersverenigingen samen daar de schouders onder te zetten”, aldus Michel ten Hag, namens Ondernemend Twente en VNO-NCW Twente.

Samenwerken

Terugkijkend op de besteding en de effecten van de Regio Deal uit 2019, heeft Boomkamp er alle vertrouwen in dat de gestelde doelen gehaald gaan worden. “We werken steeds beter samen in Twente. Met deze impuls kunnen we verder werken aan de ontwikkeling van de regio, maar dat kunnen we alleen in samenwerking met de provincie en het Rijk."

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)