HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenStandaardafspraken voor overdracht van intellectueel eigendom aan spin-offs

Standaardafspraken voor overdracht van intellectueel eigendom aan spin-offs Heldere voorwaarden voor snelle groei van universitaire spin-offs

Vandaag presenteerde Universiteiten van Nederland (UNL) transparante dealterm-principes voor overdracht van intellectueel eigendom aan universitaire spin-offs. De Universiteit Twente is een van de 12 universiteiten en UMC’s die deze nieuwe dealterms gebruikt. 

Roy KolkmanRoy Kolkman, manager van het Knowledge Transfer Office (KTO) van de UT, dat door Novel-T wordt uitgevoerd, was trekker van de werkgroep die deze nieuwe dealterms heeft ontwikkeld. Hij motiveert waarom de UT groot voorstander is van deze ontwikkeling: “Meerdere facetten bepalen het speelveld voor succesvolle ondernemende onderzoekers, oftewel spin-offs. Techleap definieerde 9 speerpunten voor een effectief kennisecosysteem. Een daarvan is het aanbrengen van uniformiteit in dealterms voor alle universiteiten. Een hele mooie stap, die de onderzoeker een betere uitgangspositie biedt om succesvol te worden als spin-off.

De dealterms zijn tot stand gebracht door een werkgroep vanuit de Nederlandse universiteiten. Ook hebben investeerders en ondernemers met ondersteuning van Techleap op verschillende momenten input gegeven. Vroege fase investeerder Harm de Vries van Innovation Industries ziet de nieuwe standaardafspraken voor spin-offs als een grote stap voorwaarts. “Als investeerder weten we hoe belangrijk het is dat een spin-off in het allereerste stadium al de juiste afspraken rondom IP en aandeelhoudersstructuur kan maken met de universiteit. Daar hangt voor een groot deel het uiteindelijke succes van de spin-off van af. De standaardisatie zal het proces om tot de passende terms te komen vergemakkelijken. Daarmee wordt tevens de kans op het behoud van een goede relatie tussen spin-off en universiteiten vergroot.”

Aluvia Photonics

Als voorloper op de nieuwe afspraken heeft Universiteit Twente eind 2022 de nieuwe dealterms al toegepast bij de totstandkoming van enkele spin-offs, zoals ReCarbn en Aluvia Photonics (foto). 

Dealterms uitgelegd

In de zogenaamde dealterms is bepaald op welke manier wordt omgegaan met intellectueel eigendom (IP) en het aandeelhouderschap van universiteiten in spin-offs, vanuit de situatie dat de onderzoeker uit dienst treedt en een bedrijf start met het IP. Ze hebben tot doel het onderhandelproces tussen universiteiten en jonge bedrijven te versnellen en daarmee de kans op groei en succes te vergroten. De uitgangspunten van de dealterms zijn dat deze simpel, fair en transparant moeten zijn. Ze zorgen ervoor dat er in deze vroege en kwetsbare fase van een bedrijf geen geld wordt onttrokken aan de universitaire spin-off. De intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de spin-off tegen een vergoeding die bestaat uit een minderheidsaandeel voor de kennisinstelling binnen het bedrijf. Dit minderheidsaandeel wordt kleiner naarmate er meer investeerders investeren in het bedrijf en de universiteit trekt zich terug zodra er voor de spin-off geen meerwaarde meer is. Zo zit de ondernemer aan het stuur en is het voor investeerders aantrekkelijk om te participeren. Omdat de toekomst voor de diverse spin-offs verschillend is, zijn er meerdere opties mogelijk. Dat nemen de universiteiten in gesprek met spin-off mee in de keuze voor de deal-vorm.

Het proces van uniforme dealterms krijgt na deze publicatie nog een vervolg. Zo gaan de universiteiten met de universitaire medische centra ook andere mogelijke situaties beschrijven. Denk aan de situatie waarbij een bedrijf wordt gestart met intellectueel eigendom van de kennisinstelling, zonder dat de onderzoeker zelf ondernemer wordt.

Het gebruik van de dealterms wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd door de Knowledge Transfer Offices (KTO’s) van de kennisinstellingen, in samenwerking met Techleap.nl, ondernemers en investeerders. Zo wordt er gewerkt aan steeds beter werkende afspraken voor universitaire spin-offs.

Een uitgebreide uitleg van de dealterms is de vinden op de serviceportal. Op 16 maart 9.00-10.00 uur organiseren UNL en Techleap een webinar waar de nieuwe dealterms inhoudelijk worden toegelicht.