HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenStatement over internationale werving

Statement over internationale werving

De Nederlandse universiteiten en hogescholen hebben vlak voor de Kerstvakantie een verzoek ontvangen van de minister van OCW om de werving van studenten in het buitenland tijdelijk stop te zetten. De UT voldoet aan dit verzoek: de komende tijd vinden er geen wervingsactiviteiten plaats die specifiek gericht zijn op internationale studenten. Daarbij gaat het om activiteiten zoals deelname aan studiebeurzen in het buitenland.

Deze tijdelijke stop van wervingsactiviteiten is bedoeld om de instroom van studenten in het Nederlandse hoger onderwijs af te remmen. Op verschillende plekken in Nederland is het aantal studenten de afgelopen jaren zo gegroeid dat er problemen zijn met bijvoorbeeld de werkdruk of beschikbaarheid van studentenhuisvesting. De Rijksoverheid werkt samen met universiteiten en hogescholen aan mogelijke oplossingen. Zij vraagt de universiteiten hun internationale wervingsactiviteiten te bevriezen totdat overeenstemming is bereikt over deze oplossingen. Naar verwachting zal er ergens in de komende maanden meer duidelijkheid zijn.

We willen benadrukken dat internationale studenten de komende tijd uiteraard welkom zijn om aan de UT, of een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs, te komen studeren. Activiteiten gericht op het informeren van studenten over studeren in Nederland en aan de UT worden voortgezet om studenten die al van plan zijn in Nederland te gaan studeren goed te faciliteren. Deze activiteiten zijn essentieel voor het maken van passende matches en, bij een keuze voor de UT, een goede start van de studie aan de UT. Er zijn geen wijzigingen in de toelatingseisen of het toelatingsproces voor de bachelor- en masteropleidingen van de UT.

Universiteit Twente blijft internationale studenten graag verwelkomen. Internationale medewerkers en studenten vormen een essentieel en zeer gewaardeerd onderdeel van onze gemeenschap. De problemen bij sommige andere universiteiten op het gebied van bijvoorbeeld studentenhuisvesting gelden niet voor onze universiteit. De komst van internationale studenten verrijkt onze academische gemeenschap en de versterking van de culturele diversiteit is waardevol voor zowel onderwijs als onderzoek.

Samen met verschillende regionale partners - bedrijven, overheidsorganisaties en andere onderwijsinstellingen - hebben we de minister opgeroepen om de internationale instroom te blijven ondersteunen, omdat dit van vitaal belang is voor onze arbeidsmarkt: Vooral in de IT en techniek is er grote behoefte aan talent. Wij voelen een verantwoordelijkheid naar het bedrijfsleven om onze bijdrage te leveren in het vinden van voldoende talent. Uit cijfers van het Nuffic blijkt dat veel internationale studenten na hun studie in Nederland blijven werken; het verblijfspercentage van internationale studenten in IT en techniek is erg hoog, zo'n 40 procent blijft. Zij vormen een belangrijke bron van talent voor het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen.

De komende maanden zal in de Tweede Kamer het debat over dit thema verder gevoerd worden . Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen je op de hoogte houden van mogelijke uitkomsten voor de universiteit.