HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenUniversiteit Twente scoort bovengemiddeld in nieuwste Nationale Studenten Enquête

Universiteit Twente scoort bovengemiddeld in nieuwste Nationale Studenten Enquête

De scores van de Universiteit Twente in de meest recente Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn grotendeels gelijk aan die van 2021. Vandaag zijn de resultaten bekend gemaakt door de organisatie van het vergelijkend landelijk onderzoek onder studenten van universiteiten en hogescholen. De Universiteit Twente scoort daarin bovengemiddeld.

Studenten werden tussen 17 januari en 13 maart gevraagd om te reflecteren op verschillende aspecten van hun studie. 36 procent van de UT-studenten deed aan het onderzoek mee. Daarmee is de respons van UT-studenten het op twee na hoogste van Nederland. Het aantal studenten dat deelneemt is een goede graadmeter voor de betrokkenheid van de studenten. Bij de bachelor (37 procent) lag de responsgraad iets hoger dan bij de master (35 procent). Bij alle Nederlandse universiteiten werd een afname van respons opgemerkt. In 2021 deed nog 44 procent van de UT-studenten mee.

In de NSE worden studenten van de verschillende universiteiten een aantal algemene vragen gesteld en diverse vragen in vijf verschillende categorieën: Algemene vaardigheden, wetenschappelijke vaardigheden, studielast, internationale aspecten en medezeggenschap. Op al deze thema’s scoort de UT bovengemiddeld. Gevraagd naar het algemene oordeel over de opleiding scoort de UT zelfs op plaats drie van alle Nederlandse universiteiten. Masterstudenten zijn daarbij iets positiever dan bachelorstudenten.

De Universiteit Twente heeft er voor gekozen om, naast de vragen die bij alle universiteiten worden gesteld, UT-studenten te ondervragen over hun ervaringen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie. De UT is van mening dat het bieden van een veilige, vertrouwde en inclusieve gemeenschap van groot belang is en wil graag weten hoe studenten de universiteit op die punten ervaren.

Hoewel de cijfers niet erg afwijken van 2021, zijn er toch wat verschuivingen. De sterkste daling t.o.v. 2021 is de waardering voor de studielast. Die gaat van 3,55 naar 3,50 (op een schaal van 1 tot 5). Op de categorie internationale aspecten ging de score juist omhoog, van 3,50 naar 3,54.

De vraag waarop de UT de hoogste score behaalde, was de stelling 'ik voel me veilig om te zijn wie ik wil zijn bij mijn studie': 4,38. Ook blijkt uit de NSE dat studenten veel waardering hebben voor de vakinhoudelijke expertise van hun docenten, 4,31. De minste score haalde de UT op de vraag in hoeverre de te behalen studiepunten (ECTS-credits) corresponderen met de ervaren studielast. (3,26).

De uitkomsten van de NSE vormen belangrijke input voor onderwijsverbeteringen binnen de UT. Opleidingen gaan met studenten in gesprek over de goede punten en verbetermogelijkheden om samen te kijken hoe de opleiding zich verder kan ontwikkelen. Ook vormen de uitkomsten van de NSE input voor informatie voor studiekiezers, zoals de Keuzegids. In oktober komt de Keuzegids Universiteiten met alle bacheloropleidingen uit, in maart verschijnt de Keuzegids Master.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)