HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenNieuw Doorlopend Sociaal Plan voor UT

Nieuw Doorlopend Sociaal Plan voor UT

De Universiteit Twente heeft een nieuw Doorlopend Sociaal Plan. Het plan, dat een looptijd heeft tot en met 31 december 2024, is tot stand gekomen in nauwe afstemming met het vertegenwoordigende orgaan Overlegorgaan Personeel Universiteit Twente (OPUT). Dit orgaan wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, AC-FBZ en Algemene Onderwijsbond. In het Lokaal Overleg worden tussen College van Bestuur en OPUT afspraken gemaakt op diverse thema’s rond arbeidsvoorwaarden, waaronder ook het sociaal plan.

Het Doorlopend Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van toekomstige wijzigingen in de organisatie van de UT voor werknemers zoveel mogelijk te beperken. Daarbij gaat het om werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Het is aanvullend op de afspraken die reeds zijn opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten.

Actualisatie van het plan was nodig, omdat het oude verlopen is. Bovendien is wetgeving rond werken bij universiteiten veranderd, als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

“We vinden het ontzettend belangrijk om een goede werkgever te zijn”, aldus Machteld Roos, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de UT. “De wereld, en ook onze organisatie, is volop in beweging. Dat vraagt om twee dingen: bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en ondersteuning en transparantie over het proces bieden als organisatieverandering noodzakelijk is.”

De UT verwacht van medewerkers dat zij ook in zichzelf investeren, en stimuleert dat door het creëren van een klimaat waarin werknemers worden gestimuleerd en uitgedaagd hun kwaliteiten en talenten te blijven ontwikkelen. Zo kunnen medewerkers tijdig inspelen op veranderingen binnen de organisatie, de arbeidsmarkt en hun carrière. Faciliteiten als training, coaching en scholing kunnen daarbij helpen. Ook dragen meer aandacht voor strategische personeelsplanning en het ontwikkelen van mogelijkheden voor werk-naar-werk-begeleiding voor situaties waarin dit gewenst bij aan het bieden van een prettige plek om te werken.

Het volledige Doorlopend Sociaal Plan is lezen via de link hieronder en is tevens beschikbaar op de Service Portal in zowel Nederlands als Engels.