HomeResearchOrganisation of research

Organisational structure

The University of Twente has three powerful research institutes that convert scientific excellence to economic activity and social applications.

The various disciplines (nanotechnology, ICT, biomedical technology and technical medicine, governance, behavioural sciences, geo-information science and earth observation and science-based engineering) are closely working together and boost each other.

Our faculties have their research programme as well, which are divided into departments, institutes and knowledge centres. Knowledge centres are smaller in size than the institutes and have specific expertise. You can find more information on knowledge centres on the websites of the research institutes (see below). 

Our research chairs are the smallest units in the organisation of research. They're always a part of both a faculty and a research institute (or multiple institutes).

Twente Graduate School and EngD programmes support the organisation of research by offering structured research programmes and education to PhD students.

Research institutes

Onze kracht zit in de samenwerking tussen de verschillende disciplines. In de onderzoeksinstituten koppelt de Universiteit Twente technologie (hightech) aan menselijke gedrag en maatschappelijke relevantie (human touch).

MESA+ - INSTITUTE

MESA+ is een wereldwijd leidend onderzoeksinstituut op het gebied van nanostructuren, nanomaterialen, nanosystemen en nano-apparaten. Met een cross-disciplinaire aanpak en profiterend van het NanoLab – infrastructuur die die hoort bij de absolute wereldtop – doen meer dan 500 onderzoekers kwalitatief hoogwaardig, competitief en vaak baanbrekend onderzoek. De resultaten blijken duidelijk uit onze vele publicaties en uitstekende prestaties.

TECHMED CENTRE

TechMed is een leidende innovatiehub in het healthtech-domein met state-of-the-art infrastructuur, variërend van onderzoekslabaratoria, preklinische testbeds en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen tot aan het daadwerkelijke gezondheidszorgsysteem. Het TechMed Centre verbetert de gezondheidszorg door research&development, onderwijs en samenwerking in een wereldwijd netwerk.

DIGITAL SOCIETY INSTITUTE

Het Digital Society Institute verricht wetenschappelijk onderzoek naar technologie die essentieel is voor digitalisering, naar methodes en technieken voor het integreren van digitale technologie in onze omgeving, en naar hoe we tot intelligente, goed geïnformeerde beslissingen kunnen komen. Een belangrijk aspect van onze missie is om onderzoek te doen dat impact heeft op de maatschappij.