Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23-11-2018.

Universiteit Twente wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. www.utwente.nl (hoofdwebsite)
 2. www.utwente.edu
 3. www.itc.nl

De volgende url's zijn uitgesloten van deze verklaring:

 1. *.utwente.nl (uitgesloten: (interne) systemen, websites van verenigingen en stichtingen die niet direct onder verantwoordelijkheid van Universiteit Twente vallen.

Deze verklaring is alleen bedoeld voor document gepubliceerd vanaf 2015, omdat oudere documenten niet aan de toegankelijkseisen hoeven te voldoen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Toelichting: voor toegankelijk maken meest gebruikte kantoorbestanden en video's.
 • Training: Onze medewerkers en externe vormgevers hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Toelichting: Redacteuren en websitebeheerders worden gestimuleerd zich aan te melden voor interne en/of externe sessies omtrent Digitoegankelijkheid. Van externe vormgevers wordt gevraagd digitoegankelijke documenten aan te leveren die opgemaakt moeten worden in een speciaal programma, omdat een aanzienlijke hoeveelheid documenten dient te voldoen aan de huisstijlrichtlijnen van de UT.
 • Overig
  • Beheerders van het websysteem worden pro actief benaderd indien informatie op de websites niet digitoegankelijk blijkt te zijn.
  • Bezoekers kunnen met een feedback systeem op de website, op een laagdrempelige manier en anoniem problemen doorgeven.
  • Systeem verplicht website beheerders op bepaalde plekken informatie in te vullen die de digitoegankelijkheid bevordert (bijv. alternatieve tekst bij foto's, in lopende tekst).
  • Pro actief opschonen van (verouderde) websites en documenten.
  • Een tutorialvideo waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je digitoegankelijke kantoorbestanden kunt maken en controleren.

Extra toelichting

Universiteit Twente is zich bewust van het belang van een goed toegankelijke website. Als organisatie met meer dan 1000 website beheerders en minstens zoveel websites, is het echter een grote uitdaging om aan alle toegankelijkheidseisen te voldoen. Systeemeigenaren hebben aandacht voor toegankelijkheid en adviseren waar mogelijk, maar beseffen dat 100 procent controle ondanks alle inspanningen niet haalbaar is.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via onlinemedia@utwente.nl. Wij zijn in staat de ondersteunen bij het proces wanneer een kantoorbestand digitoegankelijk gemaakt moet worden.

Ben je zelf beheerder van een UT-website bekijk dan onze pagina over standaarden en afspraken op het gebied van toegankelijkheid.