Gedragscodes Universiteit Twente

Gedragscode

Deze Code of Ethics is van toepassing op de Universiteit Twente (UT) en moet worden beschouwd als de gedragsrichtlijn voor iedereen die deel uitmaakt van de gemeenschap van de UT.

Deze code bevat de uitgangspunten voor het gedrag van ieder die als medewerker of student deel uitmaakt van de Universiteit Twente en/of de Universiteit Twente vertegenwoordigt, en geeft richting aan de wijze waarop de Universiteit Twente optreedt naar opdrachtgevers, studenten, partners, medewerkers en de samenleving in het algemeen.

Andere gedragscodes

VSNU statement